[ ส่งข่าวใหม่ | กลับหน้าแรก ] [หนังสือราชการปี 57-58 ต้นปี] [ เข้าสู่ระบบจัดการหนังสือราชการ ]

จํานวนข่าวทั้งหมด 2741 ข่าว
 
ลำดับ
หัวข้อ

02575
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาวงศ์/บ้านปรางค์/บ้านร้อง / วรนคร
เรื่อง
ขอความเคราะห์ใช้สถานที่จัดงานแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67
ข่าวโดย กลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อ 05 ก.ย. 2560 12:01 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 276 ]

02574
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาวงศ์/บ้านปรางค์/บ้านร้อง / วรนคร
เรื่อง
ขอเชิญประชุมเตรียมความพร้อมจัดงานศิลปหัตถกรรมครังที่ 67ดาวน์โหลด)
ข่าวโดย กลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อ 05 ก.ย. 2560 11:40 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 130 ]

02573
เรียน ผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียน ในสังกัดทุกโรงเรียน
เรื่อง
ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้ชั้นสูง(A.T.C.)
ข่าวโดย กลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อ 04 ก.ย. 2560 15:38 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 164 ]

02572
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนที่เกี่ยวข้อง
เรื่อง
แจ้งอนุมัติเงินประจำงวด
ข่าวโดย กลุ่มงานการเงิน เมื่อ 02 ก.ย. 2560 12:36 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 296 ]

02571
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนที่เกี่ยวข้อง
เรื่อง
รายละเอียดการจ่ายเงินวันที่ 31 สิงหาคม 2560
ข่าวโดย กลุ่มงานการเงิน เมื่อ 01 ก.ย. 2560 08:53 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 425 ]

02570
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนที่เกี่ยวข้อง
เรื่อง
อนุญาตไปราชการ
ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อ 31 ส.ค. 2560 19:22 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 456 ]

02569
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรง
เรื่อง
เชิญชวนร่วมกิจกรรมการแข่งขันปั่นสัญจรอาเซียน
ข่าวโดย กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ เมื่อ 31 ส.ค. 2560 12:59 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 53 ]

02568
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนที่เกี่ยวข้อง
เรื่อง
แจ้งหนี้ค่าไฟฟ้าค้างชำระ
ข่าวโดย กลุ่มงานการเงิน เมื่อ 31 ส.ค. 2560 12:25 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 137 ]

02567
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบัวและโรงเรียนราชปิโยรสาฯ
เรื่อง
แจ้งอนุมัติเงินประจำงวด
ข่าวโดย กลุ่มงานการเงิน เมื่อ 31 ส.ค. 2560 12:23 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 66 ]

02566
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน
เรื่อง
มอบอำนาจเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้าง และมอบอำนาจเกี่ยวกับเงินรายได้สถานศึกษา
ข่าวโดย กลุ่มงานการเงิน เมื่อ 31 ส.ค. 2560 12:20 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 98 ]
ไปหน้าที่ [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 ]