[ ส่งข่าวใหม่ | กลับหน้าแรก ] [หนังสือราชการปี 57-58 ต้นปี] [ เข้าสู่ระบบจัดการหนังสือราชการ ]

จํานวนข่าวทั้งหมด 3327 ข่าว
 
ลำดับ
หัวข้อ

01172
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนที่เกี่ยวข้อง
เรื่อง
ขอความร่วมมือจัดนิทรรศการ เพื่อรับการติดตามการดำเนินการขับเคลื่อนนโยบาย \" ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้\"
ข่าวโดย กลุ่มนิเทศติดตาม ฯ เมื่อ 24 ธ.ค. 2558 11:05 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 69 ]

01171
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปางปุก
เรื่อง
การติดตามการดำเนินการขับเคลื่อนนโยบาย \" ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้\"
ข่าวโดย กลุ่มนิเทศติดตาม ฯ เมื่อ 24 ธ.ค. 2558 11:00 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 24 ]

01170
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนสังกัดอำเภอปัวทุกโรงเรียน
เรื่อง
ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดค่ายภาษาอังกฤษแบบเข้ม (O-NET)
ข่าวโดย ict เมื่อ 24 ธ.ค. 2558 09:00 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 107 ]

01169
เรียน ผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียน ทุกโรง
เรื่อง
การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสำรอง ข้ันความรู้ช้ันสูง (A.T.C.)
ข่าวโดย กลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อ 23 ธ.ค. 2558 17:44 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 201 ]

01168
เรียน ผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียน ทุกโรง
เรื่อง
การสอบวิชาพิเศษลูกเสือ
ข่าวโดย กลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อ 23 ธ.ค. 2558 17:42 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 172 ]

01167
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรง
เรื่อง
โครงการจักรยานพระราชทาน
ข่าวโดย กลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อ 23 ธ.ค. 2558 15:34 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 199 ]

01166
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรง
เรื่อง
โครงการจักรยานพระราชทาน
ข่าวโดย กลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อ 23 ธ.ค. 2558 15:33 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 67 ]

01165
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรง
เรื่อง
โครงการจักรยานพระราชทาน
ข่าวโดย กลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อ 23 ธ.ค. 2558 15:30 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 74 ]

01164
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยโก๋นและโรงเรียนไทยรัฐวิทยา98(ด่วนที่สุด)
เรื่อง
การติดตามผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนนโยบาย ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ เชิงประจักษ์ครั้งที่ 2
ข่าวโดย กลุ่มนิเทศติดตาม ฯ เมื่อ 23 ธ.ค. 2558 14:02 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 77 ]

01163
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรง
เรื่อง
แผนการดำเนินงานความร่วมมือป้องกันรวบคุมโรคไข้เลือดออก
ข่าวโดย กลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อ 22 ธ.ค. 2558 14:24 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 131 ]
ไปหน้าที่ [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 ]