[ ส่งข่าวใหม่ | กลับหน้าแรก ] [หนังสือราชการปี 57-58 ต้นปี] [ เข้าสู่ระบบจัดการหนังสือราชการ ]

จํานวนข่าวทั้งหมด 2554 ข่าว
 
ลำดับ
หัวข้อ

0404
เรียน ผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้าง
เรื่อง
แก้ไขประกาศรับสมัครลูกจ้างรายเดือนโรงเรียนบ้านนากอก
ข่าวโดย กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ เมื่อ 03 ส.ค. 2558 16:31 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 155 ]

0403
เรียน ผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้าง
เรื่อง
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนโรงเรียนบ้านนากอก
ข่าวโดย กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ เมื่อ 03 ส.ค. 2558 15:15 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 115 ]

0402
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดที่เกี่ยวข้อง
เรื่อง
แจ้งอนุมัติเงินประจำงวด
ข่าวโดย กลุ่มงานการเงิน เมื่อ 03 ส.ค. 2558 14:34 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 288 ]

0401
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดที่เกี่ยวข้อง
เรื่อง
แจ้งอการโอนเงินเงินอุดหนุนค่าอากฃหารกลางวันนักเรียนมัธยมศึกษาในโครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพฯ
ข่าวโดย กลุ่มงานการเงิน เมื่อ 03 ส.ค. 2558 13:04 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 75 ]

0400
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนเครือข่ายตรวจสอบภายใน
เรื่อง
โครงการโรงเรียนเครือข่ายพัฒนาการบริหารงบประมาณ
ข่าวโดย กลุ่มงานตวจสอบภายใน เมื่อ 03 ส.ค. 2558 12:24 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 168 ]

0399
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนเครือข่าย
เรื่อง
โครงการโรงเรียนเครือข่ายพัฒนาการบริหารงบประมาณ
ข่าวโดย กลุ่มงานตวจสอบภายใน เมื่อ 03 ส.ค. 2558 12:24 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 148 ]

0398
เรียน ผอ.โรงเรียนบ้านเฟือยลุง,บ้านไร่,บ้านผักเฮือก
เรื่อง
ประเมินโรงเรียนสีขาว
ข่าวโดย กลุ่มส่งเสริมฯ เมื่อ 03 ส.ค. 2558 12:11 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 51 ]

0397
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด
เรื่อง
การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ครั้งที่ 2 ประจำปี 2558
ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อ 03 ส.ค. 2558 10:23 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 661 ]

0396
เรียน ผอ รร ในสังกัด สพป น่าน เขต 2
เรื่อง
การรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการเนื่องในวันหยุดต่อเนื่อง
ข่าวโดย กลุ่มอำนวยการ เมื่อ 29 ก.ค. 2558 17:14 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 108 ]

0395
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริที่เกี่ยวข้อง
เรื่อง
โครงการปรกวดการบันทึกรายงานการประชุมและการบันทึกบัญชีในสหกรณ์นักเรียน ปีงบประมาณ 2558
ข่าวโดย กลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อ 29 ก.ค. 2558 16:50 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 81 ]
ไปหน้าที่ [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 ]