[ ส่งข่าวใหม่ | กลับหน้าแรก ] [หนังสือราชการปี 57-58 ต้นปี] [ เข้าสู่ระบบจัดการหนังสือราชการ ]

จํานวนข่าวทั้งหมด 3175 ข่าว
 
ลำดับ
หัวข้อ

01039
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนที่สั่งซื้อเอกสารหลักฐานแสดงผลการเรียน (ปพ.)
เรื่อง
รับเอกสารหลักฐานแสดงผลการเรียน (ปพ.)
ข่าวโดย กลุ่มส่งเสริม เมื่อ 27 พ.ย. 2558 10:10 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 146 ]

01038
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในโครงการพระราชดำริฯ ทุกโรง (ดังรายชื่อตามแนบ)
เรื่อง
ส่งผลประกาศการคัดเลือกโรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริที่มีผลงานวิชาการ แนวปฏิบัติที่ดี 5 ด้าน
ข่าวโดย กลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อ 27 พ.ย. 2558 10:04 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 80 ]

01037
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน ทุกโรงเรียน ในสังกัด
เรื่อง
โครงการ \"คัดเลือกลูกเสือดี\" ประจำปี 2558
ข่าวโดย กลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อ 26 พ.ย. 2558 17:10 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 123 ]

01036
เรียน ผู้อำนวยการตามรายชื่อดังแนบ
เรื่อง
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูพลศึกษาฯ
ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อ 26 พ.ย. 2558 16:36 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 215 ]

01035
เรียน ประธานเครือข่ายกลุ่มโรงเรียนยมจอมพระ
เรื่อง
อนุญาตให้พาลูกเสือเข้าค่ายพักแรม
ข่าวโดย กลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อ 26 พ.ย. 2558 16:33 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 64 ]

01034
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนขยายโอกาสในสังกัดทุกโรง
เรื่อง
สำรวจความต้องการเรียนต่อของนักเรียนชั้น ม.3 (ร.ร.ขยายโอกาส)
ข่าวโดย กลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อ 26 พ.ย. 2558 11:31 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 137 ]

01033
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนขยายโอกาสทุกโรงเรียน
เรื่อง
สำรวจข้อมูลความต้องการเรียนต่อของนักเรียนชั้น ม.3
ข่าวโดย ส่งเสริมฯ เมื่อ 26 พ.ย. 2558 11:31 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 63 ]

01032
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
เรื่อง
สำรวจข้อมูลความต้องการเรียนต่อของนักเรียนชั้น ม.3
ข่าวโดย ส่งเสนิม เมื่อ 26 พ.ย. 2558 11:29 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 37 ]

01031
เรียน ผู้บริหาร ข้าราชการครู บุลากรทางการศึกษา ลูกจ้าง
เรื่อง
เรียนเชิญร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลศพ
ข่าวโดย กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ เมื่อ 26 พ.ย. 2558 10:40 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 254 ]

01030
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนแสนทองวิทยา / ริม-ป่าคาประชานุเคราะห์ /บ้านทุ่งกวาง/ตาลชุมมิตรภาพที่ 186
เรื่อง
การจัดสรรงบประมาณประจำปี 2559
ข่าวโดย กลุ่มนโยบายและแผน เมื่อ 26 พ.ย. 2558 10:34 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 116 ]
ไปหน้าที่ [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 ]