[ ส่งข่าวใหม่ | กลับหน้าแรก ] [หนังสือราชการปี 57-58 ต้นปี] [ เข้าสู่ระบบจัดการหนังสือราชการ ]

จํานวนข่าวทั้งหมด 2741 ข่าว
 
ลำดับ
หัวข้อ

0612
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดที่เกี่ยวข้อง
เรื่อง
แจ้งการโอนเงินค่าอาหารนักเรียนห่างไกลพักนอน ภาคเรียนที่ 1ปีการศึกษา 2558
ข่าวโดย กลุ่มงานการเงิน เมื่อ 31 ส.ค. 2558 10:17 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 139 ]

0611
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด
เรื่อง
จัดทำแผนขอรับการสนับสนุนงบประมาณศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัด
ข่าวโดย กลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อ 29 ส.ค. 2558 15:27 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 309 ]

0610
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดที่มีข้าราชการและลูกจ้างเกษียณอายุราชการประจำปี 2558
เรื่อง
การจัดทำวีดีทัศน์ให้แก่ข้าราชการและลูกจ้างเกษียณอายุราชการประจำปี 2558
ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อ 28 ส.ค. 2558 18:02 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 280 ]

0609
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนที่เกี่ยวข้องตามรายชื่อแนบท้ายนี้
เรื่อง
รับมอบหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน ฉบับพระราชทาน เล่มที่ 39
ข่าวโดย กลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อ 28 ส.ค. 2558 17:26 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 390 ]

0608
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด
เรื่อง
การพัฒนาความรู้ด้านการวัดผลสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกในโรงเรียนขนาดเล็ก (หนังสือจะตามมาภายหลัง)
ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อ 28 ส.ค. 2558 16:49 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 473 ]

0607
เรียน ผอ รร ในสังกัด สพป น่าน เขต 2
เรื่อง
หลักเกณฑ์และวิธีการขอรับทุนการศึกษาและทุนสนับสนุนโรงเรียน 2558
ข่าวโดย กลุ่มอำนวยการ เมื่อ 28 ส.ค. 2558 15:03 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 306 ]

0606
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรง
เรื่อง
ตรวจสอบรายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้ารับการอบรมDLIT
ข่าวโดย ict เมื่อ 27 ส.ค. 2558 17:38 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 685 ]

0605
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด
เรื่อง
การจัดทำคู่มือการบริหารงานบุคคล สพป.น่านเขต 2
ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อ 27 ส.ค. 2558 15:32 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 331 ]

0604
เรียน ประธานเครือข่ายกลุ่มโรงเรียนทุกกลุ่ม
เรื่อง
แจ้งอนุมัติเงินประจำงวด
ข่าวโดย กลุ่มงานการเงิน เมื่อ 27 ส.ค. 2558 14:41 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 194 ]

0603
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนที่เกี่ยวข้อง
เรื่อง
แจ้งอนุมัติเงินประจำงวด
ข่าวโดย กลุ่มงานการเงิน เมื่อ 27 ส.ค. 2558 14:40 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 302 ]
ไปหน้าที่ [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 ]