[ ส่งข่าวใหม่ | กลับหน้าแรก ] [หนังสือราชการปี 57-58 ต้นปี] [ เข้าสู่ระบบจัดการหนังสือราชการ ]

จํานวนข่าวทั้งหมด 2741 ข่าว
 
ลำดับ
หัวข้อ

0632
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน,ข้าราชการครูและลูกจ้างประจำในสังกัด
เรื่อง
รายชื่อข้าราชการและลูกจ้างที่ต้องแก้ไขเอกสารหลักฐานการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลและค่าศึกษาบุตร
ข่าวโดย กลุ่มงานการเงิน เมื่อ 02 ก.ย. 2558 14:50 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 146 ]

0631
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยฟอง และ โรงเรียนบ้านสบมาง
เรื่อง
ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำกลยุทธ์ของสถานศึกษาชายขอบในการเข้าสู่อาเซี่ยน ปี 58
ข่าวโดย กลุ่มส่งเสริมฯ เมื่อ 02 ก.ย. 2558 14:38 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 56 ]

0630
เรียน ผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด
เรื่อง
ขอความอนุเคราะห์แจ้งลูกจ้างร่วมงานมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ
ข่าวโดย กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ เมื่อ 02 ก.ย. 2558 12:46 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 231 ]

0629
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรง
เรื่อง
โครงการส่งเสริมเครือข่ายด้านอาชีพและมัคคุเทศน์น้อยในสถานศึกษา
ข่าวโดย กลุ่มนโยบายและแผน เมื่อ 02 ก.ย. 2558 12:18 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 231 ]

0628
เรียน ผอ รร ใน สังกัด ที่ เกี่ยวข้อง
เรื่อง
การดำเนินงานพัฒนาโรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนรู้อาเซียน ประจำ สพป น่าน เขต 2
ข่าวโดย กลุ่มอำนวยการ เมื่อ 02 ก.ย. 2558 11:26 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 190 ]

0627
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน
เรื่อง
ส่งประกาศรายชื่อชพค.ค้างชำระเงินสงเคราะห์รายศพ ตั้งแต่ 3 งวดขึ้นไป
ข่าวโดย กลุ่มงานการเงิน เมื่อ 02 ก.ย. 2558 11:16 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 336 ]

0626
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด
เรื่อง
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมโครงการ สพฐ. เอ.พี.ฮอนด้า แข่งขันทักษะฟุตบอลชิงแชมป์ไปอังกฤษ ปี 5
ข่าวโดย กลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อ 02 ก.ย. 2558 10:36 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 74 ]

0625
เรียน เรียนผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด
เรื่อง
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมประกวดวาดภาพชิงทุนการศึกษา
ข่าวโดย กลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อ 01 ก.ย. 2558 17:20 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 132 ]

0624
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนตามรายชื่อแนบ
เรื่อง
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการมอบเกียรติบัตรสถานศีกษาพอเพียงและป้ายศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพี
ข่าวโดย กลุ่มนิเทศติดตาม ฯ เมื่อ 01 ก.ย. 2558 17:18 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 309 ]

0623
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน(ตามรายชื่อโรงเรียบนที่แนบ 9 โรงเรียน)
เรื่อง
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ข่าวโดย กลุ่มนิเทศติดตาม ฯ เมื่อ 01 ก.ย. 2558 16:54 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 341 ]
ไปหน้าที่ [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 ]