[ ส่งข่าวใหม่ | กลับหน้าแรก ] [หนังสือราชการปี 57-58 ต้นปี] [ เข้าสู่ระบบจัดการหนังสือราชการ ]

จํานวนข่าวทั้งหมด 3805 ข่าว
 
ลำดับ
หัวข้อ

03670
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน
เรื่อง
การประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติ ครั้งที่ 13
ข่าวโดย กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เมื่อ 28 พ.ค. 2562 14:45 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 44 ]

03669
เรียน ผู้อำนวยการทุกโรงเรียน
เรื่อง
ขออนุญาตบุคลกรในสังกัดเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครูเครือข่ายนาฏศิลป์ไทย ปี พ.ศ.2562
ข่าวโดย กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เมื่อ 28 พ.ค. 2562 14:36 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 35 ]

03668
เรียน บุคคลทั่วไป
เรื่อง
ประกาศสำนักพระราชวัง
ข่าวโดย DLICT เมื่อ 28 พ.ค. 2562 11:25 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 106 ]

03667
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรัยน และผู้รับบำนาญ
เรื่อง
โครงการประชุมชี้แจงสิทธิประโยชน์และความรู้เกี่ยวกับการยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญด้วยตนเองผ่านระบบอิเล็กท
ข่าวโดย กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ เมื่อ 27 พ.ค. 2562 17:44 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 35 ]

03666
เรียน ผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้ที่สนใจ
เรื่อง
ขอเชิญร่วมการประกวดรางวัล งานวันออมแห่งชาติ ประจำปี 2562
ข่าวโดย กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ เมื่อ 27 พ.ค. 2562 17:37 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 12 ]

03665
เรียน บุคคลทั่วไป
เรื่อง
เตือนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนอง น้ำท่วมฉับพลัน ระหว่างวันที่ 27-30 พ.ค 62
ข่าวโดย กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ เมื่อ 27 พ.ค. 2562 17:34 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 20 ]

03664
เรียน ผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้ที่สนใจ
เรื่อง
ประกาศโรงเรียนชุมชนศิลาแลง
ข่าวโดย กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ เมื่อ 27 พ.ค. 2562 17:21 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 41 ]

03663
เรียน บุคคลทั่วไป
เรื่อง
แจ้งเตือนการเกิดโรค ภัยสุขภาพ และอุบัติเหตุ ในฤดูฝน
ข่าวโดย กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ เมื่อ 27 พ.ค. 2562 17:14 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 10 ]

03662
เรียน ผู้อำนวยการทุกโรงเรียน
เรื่อง
ประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการครูเข้ารับการอบรม
ข่าวโดย กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เมื่อ 27 พ.ค. 2562 16:07 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 59 ]

03661
เรียน ผู้อำนวยการทุกโรงเรียน
เรื่อง
ขออนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ และขอเชิญเข้าร่วมการอบรม
ข่าวโดย กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เมื่อ 27 พ.ค. 2562 10:34 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 93 ]
ไปหน้าที่ [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 ]