[ ส่งข่าวใหม่ | กลับหน้าแรก ] [หนังสือราชการปี 57-58 ต้นปี] [ เข้าสู่ระบบจัดการหนังสือราชการ ]

จํานวนข่าวทั้งหมด 2738 ข่าว
 
ลำดับ
หัวข้อ

0661
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนที่เกี่ยวข้องใน สพป.น่านเขต 2
เรื่อง
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานโครงการสัมมนาผู้ทำคุณประโยชน์ทางการศึกษาประจำปี 2558
ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อ 07 ก.ย. 2558 17:59 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 235 ]

0660
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด
เรื่อง
โครงการส่งเสริมอาชีพและมัคคุเทศก์น้อยในสถานศึกษา
ข่าวโดย กลุ่มนโยบายและแผน เมื่อ 07 ก.ย. 2558 16:55 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 260 ]

0659
เรียน ผอ.ร.ร.บ้านเชียงแลฯ,บ้านสบปืน,บ้านบวกหญ้า,ท่านผู้หญิงสง่าอิงคุลานนท์,บ้านกอกจูน,วรนคร
เรื่อง
ประชุมโครงการสร้างสรรค์สื่อประชาธิปไตย กิจกรรมพัฒนาการศึกษาด้านการเสริมสร้างพลเมือง
ข่าวโดย กลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อ 07 ก.ย. 2558 16:02 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 87 ]

0658
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน
เรื่อง
การแจ้งหนี้ค่าไฟฟ้าผ่านระบบ E-mail
ข่าวโดย กลุ่มงานการเงิน เมื่อ 07 ก.ย. 2558 10:39 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 344 ]

0657
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน
เรื่อง
ขอให้โรงเรียนศึกษาคู่มือการใช้งานโปรแกรมระบบเบิกจ่ายใบเสร็จรับเงินและสำรวจความต้องการใช้ใบเสร็จ
ข่าวโดย กลุ่มงานการเงิน เมื่อ 07 ก.ย. 2558 10:38 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 400 ]

0656
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนขยายโอกาสทุกโรงในสังกัด
เรื่อง
สำรวจโรงเรียนขยายโอกาสในสังกัด อบรมงานวิชาชีพ
ข่าวโดย กลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อ 07 ก.ย. 2558 10:27 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 191 ]

0655
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนวรนคร, บ้านน้ำยาว, บ้านดอยติ้ว, บ้านสองแคว
เรื่อง
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจคุณสมบัติและคัดเลือกครู เพื่อรับรางวัล “ครูดีในดวงใจ” ครั้งที่ 13 พ.ศ. 2559
ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อ 04 ก.ย. 2558 17:35 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 157 ]

0654
เรียน ผู้ได้รับการคัดเลือก
เรื่อง
แจ้งความคืบหน้าโครงการพัฒนาครูโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป.บัณฑิต ด่วนมาก
ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อ 04 ก.ย. 2558 17:03 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 143 ]

0653
เรียน ประธานเครือข่ายกลุ่มโรงเรียนทุกกลุ่ม
เรื่อง
แจ้งอนุมัติเงินประจำงวด
ข่าวโดย กลุ่มงานการเงิน เมื่อ 04 ก.ย. 2558 15:36 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 199 ]

0652
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดที่เกี่ยวข้อง
เรื่อง
แจ้งอนุมัติเงินประจำงวด
ข่าวโดย กลุ่มงานการเงิน เมื่อ 04 ก.ย. 2558 15:32 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 271 ]
ไปหน้าที่ [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 ]