[ ส่งข่าวใหม่ | กลับหน้าแรก ] [หนังสือราชการปี 57-58 ต้นปี] [ เข้าสู่ระบบจัดการหนังสือราชการ ]

จํานวนข่าวทั้งหมด 4082 ข่าว
 
ลำดับ
หัวข้อ

02045
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงในสังกัด
เรื่อง
ขอเชิญประชุมคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559
ข่าวโดย กลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อ 04 ต.ค. 2559 10:12 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 320 ]

02044
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรง
เรื่อง
คำสั่งคณะกรรมการตัดสินงานศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 66
ข่าวโดย กลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อ 03 ต.ค. 2559 17:31 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 473 ]

02043
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในโครงการพระราชดำริฯ ทุกโรง
เรื่อง
การ คัดเลือกนักเรียนในโครงการพระราชานุเคราะห์ ประจำปี2560
ข่าวโดย กลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อ 30 ก.ย. 2559 12:10 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 165 ]

02042
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน,บริษัทฯ,ห้างหุ้นส่วนจำกัด,ร้านค้าและผู้ที่เกี่ยวข้อง
เรื่อง
รายละเอียดการจ่ายเงินวันที่ 30 กันยายน 2559
ข่าวโดย กลุ่มงานการเงิน เมื่อ 30 ก.ย. 2559 11:17 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 366 ]

02041
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนที่เกี่ยวข้อง
เรื่อง
การเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2559 )
ข่าวโดย กลุ่มงานการเงิน เมื่อ 29 ก.ย. 2559 19:28 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 312 ]

02040
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรง
เรื่อง
โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณของสถานศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
ข่าวโดย กลุ่มงานตวจสอบภายใน เมื่อ 28 ก.ย. 2559 17:02 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 602 ]

02039
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรง
เรื่อง
การคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2560
ข่าวโดย กลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อ 28 ก.ย. 2559 11:28 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 121 ]

02038
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน ทุกโรงเรียนในสังกัด
เรื่อง
การเก็บเงินบำรุงลูกเสือ ประจำปี 2559
ข่าวโดย กลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อ 27 ก.ย. 2559 12:45 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 172 ]

02037
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน,ข้าราชการครูและลูกจ้างประจำ
เรื่อง
รายละเอียดการเบิกเงินค่าสวัสดิการค่าศึกษาบุตรและค่ารักษาพยาบาล ประจำเดือน กันยายน2559
ข่าวโดย กลุ่มงานการเงิน เมื่อ 27 ก.ย. 2559 12:12 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 244 ]

02036
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน
เรื่อง
การขอรับงบประมาณค่าเช่าบ้าน ประจำปีงบประมาณ 2560
ข่าวโดย กลุ่มนโยบายและแผน เมื่อ 27 ก.ย. 2559 12:08 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 53 ]
ไปหน้าที่ [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213