[ ส่งข่าวใหม่ | กลับหน้าแรก ] [หนังสือราชการปี 57-58 ต้นปี] [ เข้าสู่ระบบจัดการหนังสือราชการ ]

จํานวนข่าวทั้งหมด 4082 ข่าว
 
ลำดับ
หัวข้อ

02085
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรง
เรื่อง
ส่งคู่มือการสอนอ่านเขียนภาษาไทยโดยการแจกลูกสะกดคำ
ข่าวโดย ict เมื่อ 14 ต.ค. 2559 11:18 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 306 ]

02084
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนที่เกี่ยวข้อง
เรื่อง
รายละเอียดการจ่ายเงินดอกผลกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน
ข่าวโดย กลุ่มงานการเงิน เมื่อ 14 ต.ค. 2559 10:34 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 168 ]

02083
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน,บริษัทฯ,ห้างหุ้นส่วนจำกัด,ร้านค้าและผู้ที่เกี่ยวข้อง
เรื่อง
รายละเอียดการจ่ายเงินวันที่ 14 ตุลาคม 2559
ข่าวโดย กลุ่มงานการเงิน เมื่อ 14 ต.ค. 2559 10:29 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 208 ]

02082
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนที่เกี่ยวข้อง
เรื่อง
รายละเอียดการจ่ายเงินดอกผลกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน
ข่าวโดย กลุ่มงานการเงิน เมื่อ 14 ต.ค. 2559 10:15 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 123 ]

02081
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด
เรื่อง
โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเสนอโครงการประจำปี 2560
ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อ 13 ต.ค. 2559 11:55 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 319 ]

02080
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดตามคำสั่ง(ดังแนบ)
เรื่อง
ขอเชิญประชุม
ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อ 13 ต.ค. 2559 11:53 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 261 ]

02079
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนที่เกี่ยวข้อง
เรื่อง
แจ้งจัดสรรงบ