[ ส่งข่าวใหม่ | กลับหน้าแรก ] [หนังสือราชการปี 57-58 ต้นปี] [ เข้าสู่ระบบจัดการหนังสือราชการ ]

จํานวนข่าวทั้งหมด 2741 ข่าว
 
ลำดับ
หัวข้อ

0715
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนแท่น (เครือข่ายโรงเรียนร่วม"เชียงกลางโมเดล")
เรื่อง
แจ้งอนุมัติเงินประจำงวด
ข่าวโดย กลุ่มงานการเงิน เมื่อ 16 ก.ย. 2558 16:26 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 35 ]

0714
เรียน เรียนผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด
เรื่อง
ประชาสัมพันธ์ประกวดวาดภาพโปสการ์ดปีใหม่ ภายใต้หัวข้อ \"ให้ใจ เป็นหัวใจของการศึกษา ศตวรรษที่ 21\"
ข่าวโดย กลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อ 16 ก.ย. 2558 15:47 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 78 ]

0713
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนตามบัญชีจัดสรรดังแนบ
เรื่อง
ขออนุมัติจัดสรรงบประมาณปี 2558 เพื่อชำระหนี้ค่าสาธารณูปโภค
ข่าวโดย กลุ่มนโยบายและแผน เมื่อ 16 ก.ย. 2558 15:38 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 396 ]

0712
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด
เรื่อง
สรุปรายงานการอุมัติไปราชการประจำเดือน สิงหาคม 2558
ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อ 16 ก.ย. 2558 15:21 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 202 ]

0711
เรียน คณะกรรมการตามรายชื่อดังแนบ
เรื่อง
ขอเชิญประชุม
ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อ 16 ก.ย. 2558 12:13 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 341 ]

0710
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห่างทางหลวง
เรื่อง
ขออนุญาตพานักเรียนและนักศึกษาออกนอกสถานที่
ข่าวโดย กลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อ 16 ก.ย. 2558 11:37 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 57 ]

0709
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรง
เรื่อง
รายงานสรุปผลการติดตามการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคอาหารเป้นพิษปี 58
ข่าวโดย กลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อ 16 ก.ย. 2558 11:32 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 162 ]

0708
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด
เรื่อง
การสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ
ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อ 15 ก.ย. 2558 16:37 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 500 ]

0707
เรียน ประธานโรงเรียนในสังกัดทุกกลุ่ม
เรื่อง
การนำเสนอวิธีปฏิบัติที่ดีในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของกลุ่มโรงเรียนในสังกัด สพป.น่านเขต 2
ข่าวโดย กลุ่มนิเทศติดตาม ฯ เมื่อ 15 ก.ย. 2558 16:17 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 195 ]

0706
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนที่เกี่ยวข้อง
เรื่อง
รายงานอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษาประจำปี 2558
ข่าวโดย กลุ่มนิเทศติดตาม ฯ เมื่อ 15 ก.ย. 2558 16:07 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 261 ]
ไปหน้าที่ [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 ]