[ ส่งข่าวใหม่ | กลับหน้าแรก ] [หนังสือราชการปี 57-58 ต้นปี] [ เข้าสู่ระบบจัดการหนังสือราชการ ]

จํานวนข่าวทั้งหมด 3333 ข่าว
 
ลำดับ
หัวข้อ

03378
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด และผู้ที่เกี่ยวข้อง
เรื่อง
รายละเอียดการโอนเงินประจำวันที่ 7 ธันวาคม 2561
ข่าวโดย กลุ่มงานการเงิน เมื่อ 11 ธ.ค. 2561 09:31 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 101 ]

03377
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน ข้าราชการครู และข้าราชการบำนาญที่เกี่ยวข้อง
เรื่อง
รายละเอียดการจ่ายเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลบำนาญและค่าศึกษาบุตรข้าราชการ ประจำวันที่ 7 ธันวาคม2561
ข่าวโดย กลุ่มงานการเงิน เมื่อ 07 ธ.ค. 2561 10:02 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 111 ]

03376
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน ข้าราชการครู และข้าราชการบำนาญที่เกี่ยวข้อง
เรื่อง
รายละเอียดการจ่ายเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลบำนาญและค่าศึกษาบุตรข้าราชการ ประจำวันที่ 7 ธันวาคม2561
ข่าวโดย กลุ่มงานการเงิน เมื่อ 07 ธ.ค. 2561 09:57 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 79 ]

03375
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงในสังกัด
เรื่อง
ขอเชิญชวนสมัครและคัดเลือกเข้ารับรางวัลเกียรติคุณ ประจำปี 2562 ด้านการส่งเสริมกิจกรรมทางกายเพื่อเด็ก
ข่าวโดย กลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อ 07 ธ.ค. 2561 08:46 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 62 ]

03374
เรียน บุคคลทั่วไป
เรื่อง
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และสนับสนุนกิจกรรมโครงการ \"ศรีน่าน มินิมาราธอน\" ครั้งที่ 1
ข่าวโดย กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ เมื่อ 06 ธ.ค. 2561 15:52 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 24 ]

03373
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด
เรื่อง
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ส่งผลงานประกวดแต่งเพลงแปรงฟันประกอบท่าเต้นส่งเสริมทันตสุขภาพ
ข่าวโดย กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ เมื่อ 06 ธ.ค. 2561 15:13 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 13 ]

03372
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน ที่เกี่ยวข้องทุกโรง
เรื่อง
ขอเชิญประชุมคณะกรรมการดำเนินการประกวดแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม
ข่าวโดย กลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อ 06 ธ.ค. 2561 10:46 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 181 ]

03371
เรียน บุคคลทั่วไป
เรื่อง
ประกาศโรงเรียนบ้านส้าน (คุรุราษฎร์รังสรรค์)เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารเรียน105ล /58(ข)
ข่าวโดย กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ เมื่อ 06 ธ.ค. 2561 10:03 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 10 ]

03370
เรียน บุคคลทั่วไป
เรื่อง
ประกาศโรงเรียนบ้านด่าน เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานธุรการ
ข่าวโดย กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ เมื่อ 04 ธ.ค. 2561 14:42 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 66 ]

03369
เรียน บุคคลทั่วไป
เรื่อง
ประกาศผลสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัตงานธุรการโรงเรียน(โรงเรียนบ้านนาฝาง)
ข่าวโดย ict เมื่อ 03 ธ.ค. 2561 22:32 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 46 ]
ไปหน้าที่ [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 ]