[ ส่งข่าวใหม่ | กลับหน้าแรก ] [หนังสือราชการปี 57-58 ต้นปี] [ เข้าสู่ระบบจัดการหนังสือราชการ ]

จํานวนข่าวทั้งหมด 3329 ข่าว
 
ลำดับ
หัวข้อ

01364
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งกวาง/บ้านด่าน/บ้านห้วยฟอง/ไทยรัฐวิทยา98/ไตรราษฎร์วิทยา/บรรณโศภิษฐ์
เรื่อง
การจัดสรรงบประมาณปี 2559 ค่าซ่อมแซมบ้านพักครู
ข่าวโดย กลุ่มนโยบายและแผน เมื่อ 29 ม.ค. 2559 12:00 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 67 ]

01363
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดตามรายชื่อ(ด่วนที่สุด)
เรื่อง
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมในโครงการติดตามและส่งเสริมการนำผลประเมินไปใช้ในสถานศึกษา
ข่าวโดย กลุ่มนิเทศติดตาม ฯ เมื่อ 29 ม.ค. 2559 11:26 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 345 ]

01362
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน,บริษัทฯ,ห้างหุ้นส่วนจำกัด,ร้านค้าและผู้ที่เกี่ยวข้อง
เรื่อง
รายละเอียดการจเงินวันที่ 29 มกราคม 2559
ข่าวโดย กลุ่มงานการเงิน เมื่อ 29 ม.ค. 2559 11:22 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 206 ]

01361
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรง
เรื่อง
การรายงานข้อมูลผลการพัฒนาการอ่านออก เขียนได้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6(E-MES)
ข่าวโดย กลุ่มนโยบายและแผน เมื่อ 29 ม.ค. 2559 11:06 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 423 ]

01360
เรียน ผู้อำนวยการตามรายชื่อดังแนบ
เรื่อง
ประชุมวิชาการ\"36 ปี แห่งพระเมตตาปวงประชาได้ศึกษาเท่าเทียมกัน\"
ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อ 28 ม.ค. 2559 14:43 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 239 ]

01359
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง
เรื่อง
การสัมมนาเสนอผลงานวิจัยพระพุทธศาสนานานาชาติ ครั้งที่ 7
ข่าวโดย กลุ่มนิเทศติดตาม ฯ เมื่อ 28 ม.ค. 2559 14:34 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 163 ]

01358
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านผาเวียง,บ้านเสี้ยว(ท่าวังผา),บ้านปางแก
เรื่อง
แจ้งอนุมัติเงินประจำงวด
ข่าวโดย กลุ่มงานการเงิน เมื่อ 28 ม.ค. 2559 14:08 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 76 ]

01357
เรียน ประธานเครือข่ายกลุ่มโรงเรียนทุกกลุ่ม
เรื่อง
แจ้งอนุมัติเงินประจำงวด
ข่าวโดย กลุ่มงานการเงิน เมื่อ 28 ม.ค. 2559 14:04 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 125 ]

01356
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด
เรื่อง
ปรกาศรายชื่อผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพายและเหรียญจักรพรรดิมาลาปี 2557
ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อ 28 ม.ค. 2559 14:01 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 526 ]

01355
เรียน ประธานกลุ่มโรงเรียนทุกกลุ่มในสังกัด
เรื่อง
โครงการโรงเรียนประชารัฐ
ข่าวโดย กลุ่มส่งเสริมฯ เมื่อ 28 ม.ค. 2559 10:42 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 218 ]
ไปหน้าที่ [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 ]