[ ส่งข่าวใหม่ | กลับหน้าแรก ] [หนังสือราชการปี 57-58 ต้นปี] [ เข้าสู่ระบบจัดการหนังสือราชการ ]

จํานวนข่าวทั้งหมด 2741 ข่าว
 
ลำดับ
หัวข้อ

0785
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนไตรประชาวิทยา/บ้านท่าวังผา/สกาดพัฒนา/ไตรราษฏร์สามัคคี/บ้านน้ำเลียง/บ้านบ่อหลวง
เรื่อง
จัดสรรงบประมาณปี 2558 รายการค่าตรวจการจ้างและควบคุมงานก่อสร้าง
ข่าวโดย กลุ่มนโยบายและแผน เมื่อ 30 ก.ย. 2558 11:35 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 138 ]

0784
เรียน คณะกรรมการการประเมินการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนชั้น ป.1 ครั้งที่ 1
เรื่อง
ตั้งคณะกรรมการการประเมินการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนชั้น ป.1 ครั้งที่ 1
ข่าวโดย กลุ่มนิเทศติดตาม ฯ เมื่อ 30 ก.ย. 2558 11:34 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 831 ]

0783
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงในสังกัด
เรื่อง
ปฏิทินการส่งข้อมูลเพื่อการบริหารงบประมาณ ปีงบประมาณพ.ศ.2559
ข่าวโดย กลุ่มนโยบายและแผน เมื่อ 30 ก.ย. 2558 11:19 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 290 ]

0782
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน
เรื่อง
เชิญร่วมกิจกรรม to be number one teen dancercise Thailand championship 2016 ระดับภาคเหนือ
ข่าวโดย กลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อ 29 ก.ย. 2558 18:24 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 95 ]

0781
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด
เรื่อง
การเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ
ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อ 29 ก.ย. 2558 18:21 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 317 ]

0780
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก(v-star)
เรื่อง
สัมมนาชี้แจงการมาร่วมงานวันรวมพลังเด็กดี v-star ผู้นำฟื้นฟูศีลธรรมโลก ครั้งที่ 10
ข่าวโดย กลุ่มนิเทศติดตาม ฯ เมื่อ 29 ก.ย. 2558 17:03 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 117 ]

0779
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรง
เรื่อง
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 65 ประจำปี 2558
ข่าวโดย กลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อ 29 ก.ย. 2558 16:53 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 457 ]

0778
เรียน
เรื่อง
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 65 ประจำปี 2558
ข่าวโดย กลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อ 29 ก.ย. 2558 16:53 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 192 ]

0777
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน,ร้านค้า,บริษัท,หจก.ที่เกี่ยวข้อง
เรื่อง
รายละเอียดการจ่ายเงินวันที่ 29 กันยายน 2558
ข่าวโดย กลุ่มงานการเงิน เมื่อ 29 ก.ย. 2558 16:01 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 239 ]

0776
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด
เรื่อง
ทดสอบการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ข่าวโดย กลุ่มนิเทศติดตาม ฯ เมื่อ 29 ก.ย. 2558 15:49 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 810 ]
ไปหน้าที่ [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 ]