[ ส่งข่าวใหม่ | กลับหน้าแรก ] [หนังสือราชการปี 57-58 ต้นปี] [ เข้าสู่ระบบจัดการหนังสือราชการ ]

จํานวนข่าวทั้งหมด 3333 ข่าว
 
ลำดับ
หัวข้อ

01398
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสบสาย , ริม-ป่าคาประชานุเคราะห์ , แสนทองวิทยา , บ้านสองแคว
เรื่อง
อนุญาตไปราชการ
ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อ 04 ก.พ. 2559 11:03 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 76 ]

01397
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งกวาง,บ้านด่าน,บ้านห้วยฟอง,ไทยรัฐวิทยา98,ไตรราษฎร์ฯ
เรื่อง
แจ้งอนุมัติเงินประจำงวด
ข่าวโดย กลุ่มงานการเงิน เมื่อ 04 ก.พ. 2559 09:43 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 61 ]

01396
เรียน ประธานเครือข่ายกลุ่มโรงเรียนทุกกลุ่ม
เรื่อง
แจ้งอนุมัติเงินประจำงวด
ข่าวโดย กลุ่มงานการเงิน เมื่อ 04 ก.พ. 2559 09:37 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 154 ]

01395
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสบกอน
เรื่อง
ขอความอนุเคราะห์ขอใช้ห้องประชุมโรงเรียนบ้านสบกอน
ข่าวโดย กลุ่มอำนวยการ เมื่อ 03 ก.พ. 2559 16:10 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 101 ]

01394
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงในสังกัด
เรื่อง
ขอเชิญประชุมผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2
ข่าวโดย กลุ่มอำนวยการ เมื่อ 03 ก.พ. 2559 16:06 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 402 ]

01393
เรียน คณะกรรมการการจัดกิจกรรมค่ายวิชาภาษาอังกฤษ
เรื่อง
คำสั่ง เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการการจัดกิจกรรมค่ายวิชาภาษาอังกฤษ
ข่าวโดย กลุ่มนิเทศติดตาม ฯ เมื่อ 03 ก.พ. 2559 11:27 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 347 ]

01392
เรียน ผุ้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน
เรื่อง
เปลี่ยนแปลงปฏิทินการสอบประเมินคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2558
ข่าวโดย กลุ่มนิเทศติดตาม ฯ เมื่อ 03 ก.พ. 2559 11:21 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 420 ]

01391
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด
เรื่อง
ประชาสัมพันธ์โครงการครูอาสาสมัครสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ
ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อ 03 ก.พ. 2559 10:25 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 137 ]

01390
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด
เรื่อง
โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักเรียนโดยใช้ศิลปะการละคร
ข่าวโดย กลุ่มนิเทศติดตาม ฯ เมื่อ 03 ก.พ. 2559 09:46 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 111 ]

01389
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรง
เรื่อง
เชิญชวนสมัครประกวดสวดมนต์หมู่สรภัญญะ.pdf
ข่าวโดย กลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อ 02 ก.พ. 2559 16:31 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 170 ]
ไปหน้าที่ [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 ]