[ ส่งข่าวใหม่ | กลับหน้าแรก ] [หนังสือราชการปี 57-58 ต้นปี] [ เข้าสู่ระบบจัดการหนังสือราชการ ]

จํานวนข่าวทั้งหมด 2848 ข่าว
 
ลำดับ
หัวข้อ

0912
เรียน ผุ้อำนวยการโรงเรียนที่เกี่ยวข้อง
เรื่อง
แจ้งอนุมัติเงินประจำงวด
ข่าวโดย กลุ่มงานการเงิน เมื่อ 30 ต.ค. 2558 13:54 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 463 ]

0911
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง
เรื่อง
ประชาสัมพันธ์การขับเคลื่อนนโยบาย \"ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้\"
ข่าวโดย กลุ่มนิเทศติดตาม ฯ เมื่อ 30 ต.ค. 2558 10:58 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 497 ]

0910
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนที่เกี่ยวข้อง
เรื่อง
การจัดสรรงบประมาณปี 2559 ค่าอาหารนักเรียนประจำพักนอน
ข่าวโดย กลุ่มนโยบายและแผน เมื่อ 30 ต.ค. 2558 10:56 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 190 ]

0909
เรียน ผุ้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดที่เกี่ยวข้อง
เรื่อง
เร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ2559
ข่าวโดย กลุ่มงานการเงิน เมื่อ 30 ต.ค. 2558 10:52 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 354 ]

0908
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด สพป.น่าน เขต 2 ทุกโรง
เรื่อง
แจ้งการกำหนดวันหยุดราชการประจำปี พ.ศ.2559 เพิ่มเป็นกรณีพิเศษ
ข่าวโดย กลุ่มอำนวยการ เมื่อ 29 ต.ค. 2558 15:49 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 661 ]

0907
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนที่เกี่ยวข้อง
เรื่อง
แจ้งอนุมัติเงินประจำงวด
ข่าวโดย กลุ่มงานการเงิน เมื่อ 29 ต.ค. 2558 11:55 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 555 ]

0906
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนที่เกี่ยวข้อง
เรื่อง
แจ้งอนุมัติเงินประจำงวด
ข่าวโดย กลุ่มงานการเงิน เมื่อ 29 ต.ค. 2558 11:54 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 453 ]

0905
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนจำนวน 30 โรงเรียน
เรื่อง
การดำเนินการตรวจสอบภายใน
ข่าวโดย กลุ่มงานตวจสอบภายใน เมื่อ 28 ต.ค. 2558 16:16 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 1086 ]

0904
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนจำนวน 15 โรงเรียน
เรื่อง
การดำเนินการตรวจสอบภายใน
ข่าวโดย กลุ่มงานตวจสอบภายใน เมื่อ 28 ต.ค. 2558 16:13 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 515 ]

0903
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริฯ ที่เกี่ยวข้อง
เรื่อง
ส่งรายชื่อนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ ประจำปีการศึกษา 2558 (เพิ่มเติม)
ข่าวโดย กลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อ 28 ต.ค. 2558 16:13 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 106 ]
ไปหน้าที่ [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 ]