[ ส่งข่าวใหม่ | กลับหน้าแรก ] [หนังสือราชการปี 57-58 ต้นปี] [ เข้าสู่ระบบจัดการหนังสือราชการ ]

จํานวนข่าวทั้งหมด 2741 ข่าว
 
ลำดับ
หัวข้อ

0845
เรียน ผู้บริหาร ข้าราชการครู บุลากรทางการศึกษา ลูกจ้าง
เรื่อง
ประชาสัมพันธ์โครงการวิปัสสนากัมมัฎฐานนิสิตวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ
ข่าวโดย กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ เมื่อ 16 ต.ค. 2558 17:09 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 143 ]

0844
เรียน ผู้บริหาร ข้าราชการครู บุลากรทางการศึกษา ลูกจ้าง
เรื่อง
สถานที่ตั้งแห่งใหม่สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดน่าน
ข่าวโดย กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ เมื่อ 16 ต.ค. 2558 16:55 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 215 ]

0843
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด
เรื่อง
สรุปวันลาข้าราชการครููและลูกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ 2558
ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อ 16 ต.ค. 2558 15:00 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 397 ]

0842
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด สพป น่าน เขต 2
เรื่อง
แนวปฎิบัติเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน
ข่าวโดย กลุ่มอำนวยการ เมื่อ 16 ต.ค. 2558 12:28 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 189 ]

0841
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด
เรื่อง
สำรวจการออกกำลังกายหน้าเสาธงช่วงเช้า
ข่าวโดย กลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อ 16 ต.ค. 2558 11:09 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 344 ]

0840
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด
เรื่อง
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของสมาคมครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท คำคม และซูโดกุ แห่งประเทศไทย
ข่าวโดย กลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อ 16 ต.ค. 2558 10:47 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 115 ]

0839
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนที่เกี่ยวข้อง
เรื่อง
ผลการแข่งขันกิจกรรม Cup Song ในงานศิลปะหัตกรรมระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ข่าวโดย กลุ่มนิเทศติดตาม ฯ เมื่อ 15 ต.ค. 2558 11:58 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 292 ]

0838
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด
เรื่อง
การเปลี่ยนสถานที่ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ธุรการ โครงการคืนครูให้นักเรียน
ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อ 14 ต.ค. 2558 16:23 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 576 ]

0837
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด
เรื่อง
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ธุรการ ตามโครงการคืนครูให้นักเรียน
ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อ 14 ต.ค. 2558 16:23 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 711 ]

0836
เรียน คณะกรรมการดำเนินงานและจัดประชุมการขับเคลื่อนนโยบาย ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
เรื่อง
แต่งตั้งคณะกรรมการการดำเนินงานการจัดประชุม ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
ข่าวโดย กลุ่มนิเทศติดตาม ฯ เมื่อ 14 ต.ค. 2558 12:27 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 353 ]
ไปหน้าที่ [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 ]