[ ส่งข่าวใหม่ | กลับหน้าแรก ] [หนังสือราชการปี 57-58 ต้นปี] [ เข้าสู่ระบบจัดการหนังสือราชการ ]

จํานวนข่าวทั้งหมด 4082 ข่าว
 
ลำดับ
หัวข้อ

02230
เรียน ผู้บริหาร ข้าราชการครูบุคลกรทางการศึกษา ลูกจ้าง
เรื่อง
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
ข่าวโดย กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ เมื่อ 17 ม.ค. 2560 17:25 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 233 ]

02229
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน,ข้าราชการครูและลูกจ้างประจำ
เรื่อง
รายชื่อข้าราชการและลูกจ้างที่ต้องแก้ไขเอกสารหลักฐานการเบิกเงินสวัสดิการ เดือนมกราคม 2560
ข่าวโดย กลุ่มงานการเงิน เมื่อ 17 ม.ค. 2560 15:36 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 195 ]

02228
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนที่เกี่ยวข้อง
เรื่อง
แจ้งอนุมัติเงินประจำงวด
ข่าวโดย กลุ่มงานการเงิน เมื่อ 16 ม.ค. 2560 10:44 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 240 ]

02227
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนที่เกี่ยวข้อง
เรื่อง
แจ้งอนุมัติเงินประจำงวด
ข่าวโดย กลุ่มงานการเงิน เมื่อ 16 ม.ค. 2560 10:39 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 153 ]

02226
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน
เรื่อง
แนวทางการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของสพป.น่าน เขต 2
ข่าวโดย กลุ่มงานการเงิน เมื่อ 13 ม.ค. 2560 09:46 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 153 ]

02225
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน,ข้าราชการครู,ข้าราชการบำนาญและลูกจ้างประจำ
เรื่อง
รายละเอียดการโอนเงินค่ารักษาพยาบาลและค่าศึกษาบุตรประจำวันที่ 11 มกราคม 2560
ข่าวโดย กลุ่มงานการเงิน เมื่อ 12 ม.ค. 2560 16:00 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 194 ]

02224
เรียน นายกสมาคมผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกอำเภอ
เรื่อง
แจ้งอนุมัติเงินประจำงวด
ข่าวโดย กลุ่มงานการเงิน เมื่อ 11 ม.ค. 2560 15:35 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 113 ]

02223
เรียน นายกสมาคมผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกอำเภอ
เรื่อง
แจ้งอนุมัติเงินประจำงวด