[ ส่งข่าวใหม่ | กลับหน้าแรก ] [หนังสือราชการปี 57-58 ต้นปี] [ เข้าสู่ระบบจัดการหนังสือราชการ ]

จํานวนข่าวทั้งหมด 2738 ข่าว
 
ลำดับ
หัวข้อ

0872
เรียน ผู้บริหาร ข้าราชการครู บุลากรทางการศึกษา ลูกจ้าง
เรื่อง
เรียนเชิญร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลศพ
ข่าวโดย กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ เมื่อ 22 ต.ค. 2558 11:38 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 288 ]

0871
เรียน ผอ รร ที่เกี่ยวข้อง
เรื่อง
การดำเนินการจัดจ้างตามแนวทางปฎิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ข่าวโดย กลุ่มงานการเงิน เมื่อ 22 ต.ค. 2558 11:35 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 480 ]

0870
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด
เรื่อง
ซักซ้อมความเข้าใจในการใช้จ่ายงบประมาณดำเนินมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาล
ข่าวโดย กลุ่มงานการเงิน เมื่อ 22 ต.ค. 2558 10:38 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 342 ]

0869
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด
เรื่อง
การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามแนวทางการปฏิบัติการจัดหาพัสดุด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์
ข่าวโดย กลุ่มงานการเงิน เมื่อ 22 ต.ค. 2558 10:36 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 333 ]

0868
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนที่เกี่ยวข้อง
เรื่อง
การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามแนวทางการปฏิบัติการจัดหาพัสดุด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์
ข่าวโดย กลุ่มงานการเงิน เมื่อ 22 ต.ค. 2558 10:34 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 255 ]

0867
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนขยายโอกาสในสังกัดทุกโรง
เรื่อง
ขอเชิญชวนนำนักเรียนขยายโอกาสศึกษาดูงาน Open House และการแข่งขันทักษะวิชาชีพฯ ประจำปีการศึกษา 2559
ข่าวโดย กลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อ 21 ต.ค. 2558 17:34 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 165 ]

0866
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนขยายโอกาสในสังกัดทุกโรง
เรื่อง
ขอเชิญชวนนำนักเรียนขยายโอกาสศึกษาดูงาน Open House และการแข่งขันทักษะวิชาชีพฯ ประจำปีการศึกษา 2559
ข่าวโดย กลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อ 21 ต.ค. 2558 17:29 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 75 ]

0865
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด
เรื่อง
การจัดสรรอัตราจ้างลูกจ้างชั่วคราว ปีงบประมาณ 2558
ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อ 21 ต.ค. 2558 17:19 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 671 ]

0864
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง
เรื่อง
แจ้งผลการประกวดโรงเรียนและนักเรียนดีเด่นด้านคุณธรรมจริยธรรม ประจำปี 2558
ข่าวโดย กลุ่มนิเทศติดตาม ฯ เมื่อ 21 ต.ค. 2558 16:47 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 177 ]

0863
เรียน ประธานโรงเรียนในสังกัดทุกกลุ่ม
เรื่อง
ประกาศผลการนำเสนอวิธีปฏิบัติที่ดีในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของกลุ่มโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเ
ข่าวโดย กลุ่มนิเทศติดตาม ฯ เมื่อ 21 ต.ค. 2558 13:48 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 297 ]
ไปหน้าที่ [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 ]