[ ส่งข่าวใหม่ | กลับหน้าแรก ] [หนังสือราชการปี 57-58 ต้นปี] [ เข้าสู่ระบบจัดการหนังสือราชการ ]

จํานวนข่าวทั้งหมด 2741 ข่าว
 
ลำดับ
หัวข้อ

0885
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกแห่งในสังกัด ทุกโรงเรียน
เรื่อง
เวรรักษาการณ์ประจำเดือน พฤศจิกายน 2558
ข่าวโดย กลุ่มอำนวยการ เมื่อ 26 ต.ค. 2558 10:13 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 100 ]

0884
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน
เรื่อง
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกครูผู้ช่วย กรณีมีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่่ 2 ปี 2558
ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อ 26 ต.ค. 2558 09:53 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 658 ]

0883
เรียน ผู้บริหาร ข้าราชการครู บุลากรทางการศึกษา ลูกจ้าง
เรื่อง
แก้ไขกำหนดการฌาปนกิจศพนางขันคำ จีใจ
ข่าวโดย กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ เมื่อ 25 ต.ค. 2558 16:38 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 231 ]

0882
เรียน ผู้บริหาร ข้าราชการครู บุลากรทางการศึกษา ลูกจ้าง
เรื่อง
เรียนเชิญร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลศพ
ข่าวโดย กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ เมื่อ 25 ต.ค. 2558 15:56 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 150 ]

0881
เรียน ผู้อำนวยการสถานศึกษา/หน่วยงานทางการศึกษาสังกัดคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 2
เรื่อง
ประกาศผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลหนึ่งแสนครูดี ปี 2558
ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อ 22 ต.ค. 2558 18:22 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 349 ]

0880
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนที่เกี่ยวข้อง
เรื่อง
ขอความอนุเคราะห์ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์
ข่าวโดย กลุ่มอำนวยการ เมื่อ 22 ต.ค. 2558 18:20 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 179 ]

0879
เรียน ผู้อำนวยการสถานศึกษา/หน่วยงานทางการศึกษาสังกัดคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 2
เรื่อง
การประกาศเกียรติคุณครูผุ้สอนดีเด่น ประจำปี 2558
ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อ 22 ต.ค. 2558 18:17 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 214 ]

0878
เรียน ผู้อำนวยการสถานศึกษา/หน่วยงานทางการศึกษาสังกัดคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 2
เรื่อง
การประกาศเกียรติคุณเป็นครูภาษาไทยดีเด่น เพื่อรับรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติจารึกพระนามาภิไธยย่อ สธ 2558
ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อ 22 ต.ค. 2558 18:13 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 185 ]

0877
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด
เรื่อง
โครงการประชุมวิชาการและเผยแพร่ผลงานวิจัยระดับนานาชาติ
ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อ 22 ต.ค. 2558 17:34 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 122 ]

0876
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนพระพุทธบาท และโรงเรียนหม่อมเจ้าเจริญใจ จิตรพงศ์
เรื่อง
ประกาศเรื่องรางวัลผลงานปฏิบัติที่ดีในการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ข่าวโดย กลุ่มนิเทศติดตาม ฯ เมื่อ 22 ต.ค. 2558 17:27 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 93 ]
ไปหน้าที่ [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 ]