[ ส่งข่าวใหม่ | กลับหน้าแรก ] [หนังสือราชการปี 57-58 ต้นปี] [ เข้าสู่ระบบจัดการหนังสือราชการ ]

จํานวนข่าวทั้งหมด 2741 ข่าว
 
ลำดับ
หัวข้อ

0995
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนที่เกี่ยวข้อง
เรื่อง
แจ้งอนุมัติเงินประจำงวด
ข่าวโดย กลุ่มงานการเงิน เมื่อ 18 พ.ย. 2558 09:36 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 336 ]

0994
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน
เรื่อง
แจ้งการโอนเงินอุดหนุนโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ภาคเรียนที่2ปี2558 (70%)
ข่าวโดย กลุ่มงานการเงิน เมื่อ 18 พ.ย. 2558 09:26 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 335 ]

0993
เรียน ผู้อำนวยการฌฃ
เรื่อง

ข่าวโดย กลุ่มงานการเงิน เมื่อ 18 พ.ย. 2558 09:24 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 2 ]

0992
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนที่เกี่ยวข้อง
เรื่อง
การสั่งซื้อแบบพิมพ์ระเบียนแสดงผลการเรียน (แบบ ปพ.)
ข่าวโดย ส่งเสริมฯ เมื่อ 17 พ.ย. 2558 16:21 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 259 ]

0991
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด
เรื่อง
มาตรการส่งเสริมความปลอดภัยทางถนนในเด็ก
ข่าวโดย กลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อ 17 พ.ย. 2558 15:46 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 175 ]

0990
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด
เรื่อง
แจ้งแก้ไขหลักเกณฑ์การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญจักรพรรดิมาลา ป
ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อ 17 พ.ย. 2558 15:05 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 255 ]

0989
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำโมงปางสา ดอยติ้ว นาวงศ์ ฯลฯ 14 โรง
เรื่อง
การปรับปรุงรายละเอียดองค์ประกอบการย้ายครูผู้สอน
ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อ 17 พ.ย. 2558 14:26 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 392 ]

0988
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด
เรื่อง
การสำรวจข้อมูลพนักงานราชการ ประจำปี 2558 ด่วนมาก
ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อ 17 พ.ย. 2558 13:56 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 447 ]

0987
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด
เรื่อง
การสำรวจข้อมูลพนักงานราชการ ประจำปี 2558
ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อ 17 พ.ย. 2558 13:54 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 183 ]

0986
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด
เรื่อง
โครงการสัมมนาผู้นำทางการศึกษาแห่งประเทศไทยประจำปี 2558
ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อ 17 พ.ย. 2558 11:42 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 191 ]
ไปหน้าที่ [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 ]