[ ส่งข่าวใหม่ | กลับหน้าแรก ] [หนังสือราชการปี 57-58 ต้นปี] [ เข้าสู่ระบบจัดการหนังสือราชการ ]

จํานวนข่าวทั้งหมด 2738 ข่าว
 
ลำดับ
หัวข้อ

01022
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงในสังกัด
เรื่อง
ส่งรายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ครั้งที่ 3/2558
ข่าวโดย กลุ่มอำนวยการ เมื่อ 24 พ.ย. 2558 16:55 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 195 ]

01021
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ทุกโรงเรียน
เรื่อง
แต่งตั้งข้าราชการอยู่เวรประจำวันหยุดราชการ ประจำเดือน ธันวาคม 2558
ข่าวโดย กลุ่มอำนวยการ เมื่อ 24 พ.ย. 2558 15:49 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 108 ]

01020
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด
เรื่อง
กรอกรายละเอียดลูกจ้างชั่วคราว ในสังกัด สพป.น่าน เขต 2
ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อ 24 พ.ย. 2558 14:40 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 469 ]

01019
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนที่เกี่ยวข้อง
เรื่อง
การเรียกคืนเงินอุดหนุนรายหัวภาคเรียนที่ 2/2557 คืนกรณีนักเรียนซ้ำซ้อน
ข่าวโดย กลุ่มนโยบายและแผน เมื่อ 24 พ.ย. 2558 12:22 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 283 ]

01018
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด
เรื่อง
การประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่าสพฐ.
ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อ 24 พ.ย. 2558 11:34 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 162 ]

01017
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน
เรื่อง
การปรับปรุงหลักเกณฑ์การย้ายครู สายงานการสอน (ประชาพิจารณ์)
ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อ 24 พ.ย. 2558 10:50 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 433 ]

01016
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน
เรื่อง
การปรับปรุงหลักเกณฑ์การย้ายครู สายงานการสอน (ประชาพิจารณ์)
ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อ 24 พ.ย. 2558 10:46 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 164 ]

01015
เรียน คณะกรรมการปรับปรุงหลักเกณฑ์การย้ายสายงานการสอน
เรื่อง
การปรับปรุงหลักเกณฑ์การย้ายครู สายงานการสอน
ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อ 24 พ.ย. 2558 10:45 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 155 ]

01014
เรียน ผู้อำนวยการตามรายชื่อดังแนบ
เรื่อง
การประเมินบุคคลและผลการปฏิบัติงานเพื่อประกอบการพิจารณา เปลี่ยนสายงาน(ชื่อตำแหน่ง)ของลูกจ้างประจำ
ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อ 23 พ.ย. 2558 15:06 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 276 ]

01013
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดที่เกี่ยวข้อง
เรื่อง
แจ้งการโอนเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา(ค่าอาหารนักเรียนห่างไกลพักกนอน)ภาคเรียนที่2ปี2558
ข่าวโดย กลุ่มงานการเงิน เมื่อ 23 พ.ย. 2558 12:51 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 144 ]
ไปหน้าที่ [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 ]