[ ส่งข่าวใหม่ | กลับหน้าแรก ] [หนังสือราชการปี 57-58 ต้นปี] [ เข้าสู่ระบบจัดการหนังสือราชการ ]

จํานวนข่าวทั้งหมด 3327 ข่าว
 
ลำดับ
หัวข้อ

01667
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด
เรื่อง
รายงานผลการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2559
ข่าวโดย ส่งเสริม เมื่อ 25 เม.ย. 2559 18:21 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 216 ]

01666
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด
เรื่อง
อบรมเชิงปฏิบัติการมาตรการและแนวทางสร้างความปลอดภัยทางน้ำแก่นักเรียน \"ว่ายน้ำเพื่อชีวิต\"
ข่าวโดย กลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อ 25 เม.ย. 2559 17:36 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 133 ]

01665
เรียน บุคคลทั่วไป
เรื่อง
ประกาศรับสมัครครูพี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนร่วม
ข่าวโดย กลุ่มอำนวยการ เมื่อ 25 เม.ย. 2559 15:23 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 240 ]

01664
เรียน ผู้บริหาร ข้าราชการครู บุลากรทางการศึกษา ลูกจ้าง
เรื่อง
เรียนเชิญร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลศพ
ข่าวโดย กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ เมื่อ 25 เม.ย. 2559 14:11 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 192 ]

01663
เรียน ผู้บริหาร ข้าราชการครู บุลากรทางการศึกษา ลูกจ้าง
เรื่อง
ประชาสัมพันธ์แนวทางการสื่อสารนโยบายให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ข่าวโดย กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ เมื่อ 21 เม.ย. 2559 16:06 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 212 ]

01662
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน,ข้าราชการครูและลูกจ้างประจำ
เรื่อง
รายชื่อข้าราชการและลูกจ้างที่ต้องแก้ไขเอกสารหลักฐานการเบิกเงินสวัสดิการ เดือนเมษายน 2559
ข่าวโดย กลุ่มงานการเงิน เมื่อ 21 เม.ย. 2559 15:52 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 140 ]

01661
เรียน ผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้าง ประชาชนทั่วไป
เรื่อง
ประชาสัมพันธ์สอบชิงทุนโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน 1 ปีการศึกษา รุ่นที่ 31
ข่าวโดย กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ เมื่อ 21 เม.ย. 2559 15:05 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 86 ]

01660
เรียน ผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียน ทุกโรงเรียน
เรื่อง
แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรผู้นำนันทนาการและการบันเทิงในกองลูกเสือ (ล่าสุด)
ข่าวโดย กลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อ 21 เม.ย. 2559 14:47 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 225 ]

01659
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรง
เรื่อง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมผู้นำนันทนาการและอบรมลูกเสือสำรอง
ข่าวโดย กลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อ 21 เม.ย. 2559 12:04 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 205 ]

01658
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด
เรื่อง
การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสพสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ฯ
ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อ 21 เม.ย. 2559 10:41 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 280 ]
ไปหน้าที่ [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 ]