[ ส่งข่าวใหม่ | กลับหน้าแรก ] [หนังสือราชการปี 57-58 ต้นปี] [ เข้าสู่ระบบจัดการหนังสือราชการ ]

จํานวนข่าวทั้งหมด 2741 ข่าว
 
ลำดับ
หัวข้อ

01066
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน
เรื่อง
ผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ โครงการลูกเสือ
ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อ 03 ธ.ค. 2558 11:43 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 230 ]

01065
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนแสนทองวิทยา
เรื่อง
ขอเข้าเยี่ยมอาสาสมัคร เพื่อติดตามการทำงาน
ข่าวโดย กลุ่มนิเทศติดตาม ฯ เมื่อ 03 ธ.ค. 2558 10:00 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 77 ]

01064
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไร่ ,ตาลชุมมิตรภาพที่186 และชุมชนบ้านทุ่งช้าง
เรื่อง
การสำรวจพื้นที่ปฏิบัติงานของอาสาสมัครโครงการเพื่อครูเพื่อการพัฒนา ครั้งที่ 2
ข่าวโดย กลุ่มนิเทศติดตาม ฯ เมื่อ 03 ธ.ค. 2558 09:54 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 83 ]

01063
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด สพป.น่าน เขต 2 ทุกโรง
เรื่อง
บริจาคหนังสือเรื่อง \" การต้อนรับผู้มาเยี่ยมชมดรงเรียน ภาษาอังกฤษในแบบสนทนาฯ\"
ข่าวโดย กลุ่มอำนวยการ เมื่อ 02 ธ.ค. 2558 08:56 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 223 ]

01062
เรียน ผูอำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด
เรื่อง
ผลการประเมินการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนชั้นป.1 สำหรับนักเรียนที่ขาดสอบครั้งที่1 ปี2558
ข่าวโดย กลุ่มนิเทศติดตาม ฯ เมื่อ 01 ธ.ค. 2558 16:30 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 386 ]

01061
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนที่เกี่ยวข้องใน สพป.น่านเขต 2
เรื่อง
การคัดเลือกโรงเรียนในโครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา กิจกรรมคลังสมองรอบที่ 2
ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อ 01 ธ.ค. 2558 15:11 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 254 ]

01060
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนที่เกี่ยวข้อง
เรื่อง
สำรวจสภาพบ้านพักครู
ข่าวโดย กลุ่มนโยบายและแผน เมื่อ 01 ธ.ค. 2558 14:16 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 331 ]

01059
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัดทุกโรงเรียน
เรื่อง
สรุปรายชื่อโรงเรียนที่ทำการประเมิน DLTV EVAL
ข่าวโดย ict เมื่อ 01 ธ.ค. 2558 11:05 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 486 ]

01057
เรียน ประธานเครือข่ายกลุ่มโรงเรียนริมป่าคา
เรื่อง
การแต่งตั้งคณะกรรมการเครือข่ายกลุ่มโรงเรียนริมป่าคา
ข่าวโดย กลุ่มนโยบายและแผน เมื่อ 01 ธ.ค. 2558 09:47 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 118 ]

01056
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด
เรื่อง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ โครงการลูกเสือ
ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อ 01 ธ.ค. 2558 09:20 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 241 ]
ไปหน้าที่ [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 ]