[ ส่งข่าวใหม่ | กลับหน้าแรก ] [หนังสือราชการปี 57-58 ต้นปี] [ เข้าสู่ระบบจัดการหนังสือราชการ ]

จํานวนข่าวทั้งหมด 2645 ข่าว
 
ลำดับ
หัวข้อ

0989
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำโมงปางสา ดอยติ้ว นาวงศ์ ฯลฯ 14 โรง
เรื่อง
การปรับปรุงรายละเอียดองค์ประกอบการย้ายครูผู้สอน
ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อ 17 พ.ย. 2558 14:26 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 392 ]

0988
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด
เรื่อง
การสำรวจข้อมูลพนักงานราชการ ประจำปี 2558 ด่วนมาก
ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อ 17 พ.ย. 2558 13:56 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 447 ]

0987
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด
เรื่อง
การสำรวจข้อมูลพนักงานราชการ ประจำปี 2558
ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อ 17 พ.ย. 2558 13:54 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 183 ]

0986
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด
เรื่อง
โครงการสัมมนาผู้นำทางการศึกษาแห่งประเทศไทยประจำปี 2558
ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อ 17 พ.ย. 2558 11:42 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 191 ]

0985
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในโครงการพระราชดำริฯ ทุกโรง (ดังรายชื่อตามแนบ)
เรื่อง
คัดเลือกผลงานวิชาการ แนวปฏิบัติที่ดี 5 ด้าน (โรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริทุกโรง)
ข่าวโดย กลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อ 17 พ.ย. 2558 10:59 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 146 ]

0984
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัดทุกโรงเรียน
เรื่อง
การประเมินการดำเนินงานการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ผ่านระบบ DLTV EVAL
ข่าวโดย ict เมื่อ 16 พ.ย. 2558 17:01 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 440 ]

0983
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน
เรื่อง
รายชื่อผู้ใช้และรหัส่ผ่านการเข้าใช้งานระบบคลังข้อสอบมาตรฐานในโครงการ DLIT
ข่าวโดย ict เมื่อ 16 พ.ย. 2558 16:52 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 543 ]

0982
เรียน ประธานเครือข่ายกลุ่มโรงเรียนทุกกลุ่ม
เรื่อง
สำรวจข้อมูลความขาดแคลน/ความต้องการวัสดุการศึกษา
ข่าวโดย กลุ่มนโยบายและแผน เมื่อ 16 พ.ย. 2558 16:18 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 194 ]

0981
เรียน ผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้าง
เรื่อง
เรียนเชิญร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลศพ
ข่าวโดย กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ เมื่อ 15 พ.ย. 2558 16:01 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 393 ]

0980
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน,ข้าราชการและลูกจ้างประจำ
เรื่อง
รายชื่อข้าราชการและลูกจ้างที่ต้องแก้ไขเอกสารขอเบิกค่ารักษาพยาบาลและค่าศึกษาบุตร
ข่าวโดย กลุ่มงานการเงิน เมื่อ 13 พ.ย. 2558 16:06 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 234 ]
ไปหน้าที่ [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 ]