[ ส่งข่าวใหม่ | กลับหน้าแรก ] [หนังสือราชการปี 57-58 ต้นปี] [ เข้าสู่ระบบจัดการหนังสือราชการ ]

จํานวนข่าวทั้งหมด 4082 ข่าว
 
ลำดับ
หัวข้อ

02495
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนที่เกี่ยวข้อง
เรื่อง
รายละเอียดการจ่ายเงินวันที่ 21 กรกฎาคม 2560
ข่าวโดย กลุ่มงานการเงิน เมื่อ 21 ก.ค. 2560 18:55 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 344 ]

02494
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนที่เกี่ยวข้อง
เรื่อง
รายละเอียดการจ่ายเงินวันที่ 21 กรกฎาคม 2560
ข่าวโดย กลุ่มงานการเงิน เมื่อ 21 ก.ค. 2560 18:54 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 227 ]

02493
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนที่เกี่ยวข้อง
เรื่อง
แจ้งการโอนเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา(ค่าอาหารนักเรียนห่างไกลพักนอน)ภาคเรียนที่1/2560
ข่าวโดย กลุ่มงานการเงิน เมื่อ 21 ก.ค. 2560 18:38 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 114 ]

02492
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนที่เกี่ยวข้อง
เรื่อง
แจ้งอนุมัติเงินประจำงวด
ข่าวโดย กลุ่มงานการเงิน เมื่อ 21 ก.ค. 2560 17:37 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 191 ]

02491
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรง
เรื่อง
การประเมินผลงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด
ข่าวโดย กลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อ 21 ก.ค. 2560 16:47 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 196 ]

02490
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนที่เกี่ยวข้อง
เรื่อง
รายละเอียดการโอนเงินค่ารักษาพยาบาลและค่าศึกษาบุตรประจำวันที่ 19 กรกฎาคม 2560
ข่าวโดย กลุ่มงานการเงิน เมื่อ 20 ก.ค. 2560 17:31 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 176 ]

02489
เรียน นายกสมาคมครูทุกอำเภอ , ประธานเครือข่ายกลุ่มทุกกลุ่ม และผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน
เรื่อง
การจัดงานโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร ประมุขของคณะลูกเ
ข่าวโดย กลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อ 19 ก.ค. 2560 16:36 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 287 ]

02488
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดที่เกี่ยวข้อง
เรื่อง
ด่วนที่สุด กรอกข้อมูลโรงเรียนพื้นที่สูง ของ สพฐ.
ข่าวโดย กลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อ 19 ก.ค. 2560 16:20 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 241 ]

02487
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน และข้าราชการครู ในสังกัด
เรื่อง
แนวทางการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการอบรม ตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ของ สพฐ.
ข่าวโดย กลุ่มงานการเงิน เมื่อ 19 ก.ค. 2560 15:19 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 421 ]

02486
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน และข้าราชการครู ในสังกัด
เรื่อง
แนวทางการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการอบรม ตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ของ สพฐ.
ข่าวโดย กลุ่มงานการเงิน เมื่อ 19 ก.ค. 2560 15:19 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 153 ]
ไปหน้าที่ [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22<