[ ส่งข่าวใหม่ | กลับหน้าแรก ] [หนังสือราชการปี 57-58 ต้นปี] [ เข้าสู่ระบบจัดการหนังสือราชการ ]

จํานวนข่าวทั้งหมด 2741 ข่าว
 
ลำดับ
หัวข้อ

01126
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด
เรื่อง
กำกับ ดูแล การเรียกเก็บเงินในการสอนพิเศษ
ข่าวโดย ส่งเสริมการศึกษ เมื่อ 15 ธ.ค. 2558 15:30 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 261 ]

01125
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด
เรื่อง
การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ประจำปี 2559
ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อ 15 ธ.ค. 2558 14:42 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 909 ]

01124
เรียน ผู้อำนวยการสถานศึกษา/หน่วยงานทางการศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2
เรื่อง
ประชาสัมพันธ์การขยายเวลาเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาโท
ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อ 15 ธ.ค. 2558 11:13 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 184 ]

01123
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนแท่น(เครือข่ายโรงเรียนร่วม"เชียงกลางโมเดล")
เรื่อง
แจ้งอนุมัติเงินประจำงวด
ข่าวโดย กลุ่มงานการเงิน เมื่อ 15 ธ.ค. 2558 10:57 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 33 ]

01122
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนแท่น(เครือข่ายโรงเรียนร่วม"เชียงกลางโมเดล")
เรื่อง
แจ้งอนุมัติเงินประจำงวด
ข่าวโดย กลุ่มงานการเงิน เมื่อ 15 ธ.ค. 2558 10:53 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 27 ]

01121
เรียน ประธานเครือข่ายกลุ่มโรงเรียนห้วยโก๋น
เรื่อง
การแต่งตั้งคณะกรรมการเครือข่ายกลุ่มโรงเรียนห้วยโก๋น
ข่าวโดย กลุ่มนโยบายและแผน เมื่อ 15 ธ.ค. 2558 10:15 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 71 ]

01120
เรียน ผู้อำนวยการสถานศึกษา/หน่วยงานทางการศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2
เรื่อง
แจ้งรูปแบบการดำเนินงานตามภารกิจของคุรุสภาในคุรุสภาส่วนภูมิภาค
ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อ 15 ธ.ค. 2558 09:34 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 176 ]

01119
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน,บริษัทฯ,ห้างหุ้นส่วนจำกัด,ร้านค้าและผู้ที่เกี่ยวข้อง
เรื่อง
รายละเอียดการจ่ายเงินวันที่ 14 ธันวาคม 2558
ข่าวโดย กลุ่มงานการเงิน เมื่อ 14 ธ.ค. 2558 15:28 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 307 ]

01118
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดและผู้อำนวยการโรงเรียน ตชด. เฉลิมฉลองครบ 100 ปี
เรื่อง
สำรวจนักเรียนเด็กพิเศษกรณีบกพร่องทางสายตา(ตาบอด ตาเลื่อนราง) ชั้นป.3
ข่าวโดย กลุ่มนิเทศติดตาม ฯ เมื่อ 14 ธ.ค. 2558 14:13 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 163 ]

01117
เรียน ผู้อำนวยการตามรายชื่อดังแนบ
เรื่อง
แจ่งเร่งรัดการเข้าระบบ โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านวิชาการ และวัดผลการศึกษาฯ
ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อ 14 ธ.ค. 2558 14:10 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 414 ]
ไปหน้าที่ [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 ]