[ ส่งข่าวใหม่ | กลับหน้าแรก ] [หนังสือราชการปี 57-58 ต้นปี] [ เข้าสู่ระบบจัดการหนังสือราชการ ]

จํานวนข่าวทั้งหมด 3329 ข่าว
 
ลำดับ
หัวข้อ

01738
เรียน ผู้บริหาร ข้าราชการครู บุลากรทางการศึกษา ลูกจ้าง
เรื่อง
ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา
ข่าวโดย กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ เมื่อ 27 พ.ค. 2559 15:11 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 171 ]

01737
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในโครงการพระราชดำริฯ ทุกโรง
เรื่อง
แบบบันทึกข้อมูลพื้นฐานประจำโรงเรียน กพด 001 ฉบับปรับปรุง
ข่าวโดย กลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อ 27 พ.ค. 2559 15:02 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 117 ]

01736
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน
เรื่อง
แก้ไขรายชื่อผู้เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคคลากรด้านระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ
ข่าวโดย ict เมื่อ 27 พ.ค. 2559 12:13 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 525 ]

01735
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน,บริษัทฯ,ห้างหุ้นส่วนจำกัด,ร้านค้าและผู้ที่เกี่ยวข้อง
เรื่อง
รายละเอียดการจ่ายเงินวันที่ 26 พฤษภาคม 2559
ข่าวโดย กลุ่มงานการเงิน เมื่อ 27 พ.ค. 2559 10:56 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 199 ]

01734
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน
เรื่อง
ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้านระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ
ข่าวโดย ict เมื่อ 26 พ.ค. 2559 20:16 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 374 ]

01733
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน
เรื่อง
การประชุมปฏิบัติการพัฒนาบุคคลากรด้านระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
ข่าวโดย ict เมื่อ 26 พ.ค. 2559 18:00 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 234 ]

01732
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน,ข้าราชการครูและลูกจ้างประจำ
เรื่อง
รายชื่อข้าราชการและลูกจ้างที่ต้องแก้ไขเอกสารหลักฐานการเบิกเงินสวัสดิการ เดือนพฤษภาคม 2559
ข่าวโดย กลุ่มงานการเงิน เมื่อ 26 พ.ค. 2559 14:26 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 163 ]

01731
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนรัชดา ฯ,บ้านสบเป็ด,บ้านผาหลัก
เรื่อง
การพิจารณาผลการประกวดทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ข่าวโดย กลุ่มงานการเงิน เมื่อ 25 พ.ค. 2559 12:29 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 108 ]

01730
เรียน ผอ.ร.ร.บ้านน้ำพุร้อน,บ้านปางแก,บ้านห้วยฟอง,บ้านหนองผุก,หม่อมเจ้าเจริญใจจิตรพงศ์
เรื่อง
การคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลด้านระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนประจำปี 2559
ข่าวโดย กลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อ 25 พ.ค. 2559 11:54 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 101 ]

01729
เรียน ผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้าง ประชาชนทั่วไป
เรื่อง
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน
ข่าวโดย กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ เมื่อ 24 พ.ค. 2559 12:52 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 750 ]
ไปหน้าที่ [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 ]