[ ส่งข่าวใหม่ | กลับหน้าแรก ] [หนังสือราชการปี 57-58 ต้นปี] [ เข้าสู่ระบบจัดการหนังสือราชการ ]

จํานวนข่าวทั้งหมด 2848 ข่าว
 
ลำดับ
หัวข้อ

01253
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปางส้าน
เรื่อง
แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน
ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อ 12 ม.ค. 2559 15:15 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 134 ]

01252
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านผาสิงห์
เรื่อง
แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน
ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อ 12 ม.ค. 2559 15:13 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 75 ]

01251
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด
เรื่อง
การคัดเลือกผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ศึกษานิเทศก์ และสถานศึกษาที่ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพฯ
ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อ 12 ม.ค. 2559 14:57 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 213 ]

01250
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบ่อหยวก
เรื่อง
การจัดค่ายอบรมพัฒนาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ
ข่าวโดย กลุ่มนิเทศติดตาม ฯ เมื่อ 12 ม.ค. 2559 14:44 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 29 ]

01249
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด
เรื่อง
แจ้งประชาสัมพันธ์การยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลเป็นปูชนียบุคคลด้านภาษาไทย
ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อ 12 ม.ค. 2559 14:16 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 173 ]

01248
เรียน ผู้บริหาร ข้าราชการครู บุลากรทางการศึกษา ลูกจ้าง
เรื่อง
เรียนเชิญร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลศพ นางจำปา สุทธหลวง
ข่าวโดย กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ เมื่อ 12 ม.ค. 2559 13:58 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 147 ]

01247
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงในสังกัด
เรื่อง
การจัดซื้อหนังสือเรียนในปีการศึกษา 2559
ข่าวโดย กลุ่มนโยบายและแผน เมื่อ 11 ม.ค. 2559 15:23 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 334 ]

01246
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรง
เรื่อง
แจ้งกำหนดการการจัดงานศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 65 ประจำปี 2559 ระดับชาติ
ข่าวโดย กลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อ 11 ม.ค. 2559 14:55 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 261 ]

01245
เรียน ผู้บริหาร ข้าราชการครู บุลากรทางการศึกษา ลูกจ้าง
เรื่อง
เรียนเชิญร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลศพ
ข่าวโดย กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ เมื่อ 09 ม.ค. 2559 18:01 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 470 ]

01244
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงในสังกัด
เรื่อง
ประชาสัมพันธ์แนวทางการจัดกิจกรรมเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก ตามนโยบาย\"ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารูู้\"
ข่าวโดย กลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อ 08 ม.ค. 2559 15:07 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 201 ]
ไปหน้าที่ [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 ]