[ ส่งข่าวใหม่ | กลับหน้าแรก ] [หนังสือราชการปี 57-58 ต้นปี] [ เข้าสู่ระบบจัดการหนังสือราชการ ]

จํานวนข่าวทั้งหมด 2741 ข่าว
 
ลำดับ
หัวข้อ

01206
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด
เรื่อง
การคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ประจำปี 2559
ข่าวโดย กลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อ 29 ธ.ค. 2558 16:48 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 200 ]

01205
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด
เรื่อง
การสอบประเมินคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2558
ข่าวโดย กลุ่มนิเทศติดตาม ฯ เมื่อ 29 ธ.ค. 2558 16:29 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 377 ]

01204
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด สพป.น่าน เขต 2 ทุกโรง
เรื่อง
opt_55023
ข่าวโดย กลุ่มอำนวยการ เมื่อ 29 ธ.ค. 2558 16:14 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 318 ]

01203
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดที่เกี่ยวข้อง
เรื่อง
แจ้งการโอนเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันนักเรียนระดับมัธยมศึกษาโรงเรียนพระราชดำริสมเด็จพระเทพ ฯ
ข่าวโดย กลุ่มงานการเงิน เมื่อ 29 ธ.ค. 2558 16:10 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 53 ]

01202
เรียน ผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้าง ผู้ที่สนใจ
เรื่อง
ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง
ข่าวโดย กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ เมื่อ 29 ธ.ค. 2558 15:06 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 194 ]

01201
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด
เรื่อง
การดำเนินการรณรงค์และประชาสัมพันธ์การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่2559
ข่าวโดย กลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อ 29 ธ.ค. 2558 12:00 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 100 ]

01200
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด
เรื่อง
รณรงค์และประชาสัมพันธ์การป้องกันและลดความเสี่ยงอันตรายจากการปล่อยโคมลอยและการจุดบั้งไฟ
ข่าวโดย กลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อ 29 ธ.ค. 2558 11:59 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 81 ]

01199
เรียน ผู้ที่สมัครเข้ารับการคัดเลือก พนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน โรงเรียนบ้านบ่อหยวก
เรื่อง
ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานราชการโรงเรียนบ้านบ่อหยวก
ข่าวโดย ict เมื่อ 29 ธ.ค. 2558 11:07 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 175 ]

01198
เรียน ผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้าง ผู้ที่สนใจ
เรื่อง
การรับสมัครสอบครูจ้างสอน
ข่าวโดย กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ เมื่อ 29 ธ.ค. 2558 10:34 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 158 ]

01197
เรียน ผู้อำนวยการสถานศึกษาทุกแห่งในสังกัด
เรื่อง
การประชาสัมพันธ์การประกวดเล่าเรื่องความภาคภูมิใจในท้องถิ่นด้วยภาษาถิ่น
ข่าวโดย กลุ่มนิเทศติดตาม ฯ เมื่อ 29 ธ.ค. 2558 10:15 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 112 ]
ไปหน้าที่ [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 ]