[ ส่งข่าวใหม่ | กลับหน้าแรก ] [หนังสือราชการปี 57-58 ต้นปี] [ เข้าสู่ระบบจัดการหนังสือราชการ ]

จํานวนข่าวทั้งหมด 3160 ข่าว
 
ลำดับ
หัวข้อ

01639
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริฯ ที่เกี่ยวข้อง
เรื่อง
การอบรมนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ ประจำปีการศึกษา 2558
ข่าวโดย กลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อ 28 มี.ค. 2559 16:43 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 97 ]

01638
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริทุกโรง
เรื่อง
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนขับเคลื่อนโรงเรียนในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระ
ข่าวโดย กลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อ 28 มี.ค. 2559 11:39 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 121 ]

01637
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน,บริษัทฯ,ห้างหุ้นส่วนจำกัด,ร้านค้าและผู้ที่เกี่ยวข้อง
เรื่อง
รายละเอียดการจ่ายเงินวันที่ 28 มีนาคม 2559
ข่าวโดย กลุ่มงานการเงิน เมื่อ 28 มี.ค. 2559 10:30 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 338 ]

01636
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน ที่เกี่ยวข้อง
เรื่อง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรมบุคลากรลูกเสือ หลักสูตรวิชาผู้กำกับลูกเสือต้านภัยยาเสพติด
ข่าวโดย กลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อ 24 มี.ค. 2559 16:45 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 326 ]

01635
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน,บริษัทฯ,ห้างหุ้นส่วนจำกัด,ร้านค้าและผู้ที่เกี่ยวข้อง
เรื่อง
รายละเอียดการจ่ายเงินวันที่ 18 มีนาคม 2559
ข่าวโดย กลุ่มงานการเงิน เมื่อ 24 มี.ค. 2559 10:33 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 370 ]

01634
เรียน ผู้บริหาร ข้าราชการครู บุลากรทางการศึกษา ลูกจ้าง
เรื่อง
เรียนเชิญร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลศพ
ข่าวโดย กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ เมื่อ 23 มี.ค. 2559 10:50 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 403 ]

01633
เรียน ผู้บริหาร ข้าราชการครู บุลากรทางการศึกษา ลูกจ้าง ประชาชนทั่วไป
เรื่อง
ขอความร่วมมือโหลดเพลงรอสาย \"รักษ์ป่าน่าน\"
ข่าวโดย กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ เมื่อ 22 มี.ค. 2559 16:38 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 137 ]

01632
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน,ข้าราชการครูและลูกจ้างประจำ
เรื่อง
รายชื่อข้าราชการและลูกจ้างที่ต้องแก้ไขเอกสารหลักฐานการเบิกเงินสวัสดิการ เดือนมีนาคม 2559
ข่าวโดย กลุ่มงานการเงิน เมื่อ 22 มี.ค. 2559 15:15 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 201 ]

01631
เรียน ผู้สมัครสอบคัดเลือก
เรื่อง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา
ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อ 22 มี.ค. 2559 10:26 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 815 ]

01630
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา พื้นที่อำเภอเชียงกลาง ,ทุ่งช้าง และสองแคว
เรื่อง
ขอเชิญร่วมพิธิเปิดโครงการฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด รุ่นที่ 2/2559
ข่าวโดย กลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อ 21 มี.ค. 2559 18:11 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 65 ]
ไปหน้าที่ [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 ]