[ ส่งข่าวใหม่ | กลับหน้าแรก ] [หนังสือราชการปี 57-58 ต้นปี] [ เข้าสู่ระบบจัดการหนังสือราชการ ]

จํานวนข่าวทั้งหมด 2741 ข่าว
 
ลำดับ
หัวข้อ

01226
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปางปุก
เรื่อง
แจ้งอนุมัติเงินประจำงวด
ข่าวโดย กลุ่มงานการเงิน เมื่อ 06 ม.ค. 2559 11:58 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 52 ]

01225
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด
เรื่อง
โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติสถานศึกษาดีเด่นทางวัฒนธรรมด้านดนตรีไทยและดนตรีพื้นบ้านประจำปี 2559
ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อ 06 ม.ค. 2559 09:18 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 154 ]

01224
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน
เรื่อง
การหักภาษีเิงนได้ ณ ที่จ่าย ประจำปี 2559
ข่าวโดย กลุ่มงานการเงิน เมื่อ 05 ม.ค. 2559 15:39 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 393 ]

01223
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนตามบัญชีจัดสรรดังแนบ
เรื่อง
แจ้งจัดสรรงบประมาณปี 2559
ข่าวโดย กลุ่มนโยบายและแผน เมื่อ 05 ม.ค. 2559 14:23 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 429 ]

01222
เรียน ผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้าง ผู้ที่สนใจ
เรื่อง
แก้ไขประกาศรับสมัครครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านหนองผุก
ข่าวโดย กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ เมื่อ 05 ม.ค. 2559 12:01 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 175 ]

01221
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปรางค์และบ้านดอนสบเปือ
เรื่อง
ส่งในสมัครเข้าร่วมอบรมพัฒนาครูต้นแบบการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
ข่าวโดย กลุ่มนิเทศติดตาม ฯ เมื่อ 05 ม.ค. 2559 11:22 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 67 ]

01220
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสบกอน
เรื่อง
ผลการประเมินความพร้อมให้กับโรงเรียนที่แจ้งความจำนงเข้าร่วมโครงการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
ข่าวโดย กลุ่มนิเทศติดตาม ฯ เมื่อ 05 ม.ค. 2559 11:17 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 86 ]

01219
เรียน ผู้อำนวยการสถานศึกษา/หน่วยงานทางการศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2
เรื่อง
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การส่งผลงานวิจัยและนวัตกรรมสถานศึกษาเข้าร่วมคัดสรรกับคุรุสภา ปี 2559
ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อ 05 ม.ค. 2559 10:52 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 126 ]

01218
เรียน ผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้าง ผู้ที่สนใจ
เรื่อง
ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง
ข่าวโดย กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ เมื่อ 05 ม.ค. 2559 10:46 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 192 ]

01217
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนที่เกี่ยวข้อง
เรื่อง
การจัดสรรงบประมาณปี 2559
ข่าวโดย กลุ่มนโยบายและแผน เมื่อ 05 ม.ค. 2559 10:25 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 388 ]
ไปหน้าที่ [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 ]