[ ส่งข่าวใหม่ | กลับหน้าแรก ] [หนังสือราชการปี 57-58 ต้นปี] [ เข้าสู่ระบบจัดการหนังสือราชการ ]

จํานวนข่าวทั้งหมด 2741 ข่าว
 
ลำดับ
หัวข้อ

01236
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไร่,วรนคร,บ้านน้ำพุร้อน,ภูคาวิทยาคมและมณีพฤกษ์
เรื่อง
แจ้งอนุมัติเงินประจำงวด
ข่าวโดย กลุ่มงานการเงิน เมื่อ 07 ม.ค. 2559 09:29 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 64 ]

01235
เรียน ผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียนบ้านสองแคว
เรื่อง
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการตรวจขั้นที่ 5 ขัืนปฏิบัติการและประเมินผล
ข่าวโดย กลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อ 06 ม.ค. 2559 17:12 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 94 ]

01234
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ทุกโรง
เรื่อง
การคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ฯ
ข่าวโดย กลุ่มอำนวยการ เมื่อ 06 ม.ค. 2559 15:48 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 248 ]

01233
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรง
เรื่อง
คำขวัญวันเด็ก และ ตราสัญลักษณ์วันเด็กประจำปี 2559
ข่าวโดย กลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อ 06 ม.ค. 2559 15:27 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 368 ]

01232
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนตามรายชื่อดังแนบ
เรื่อง
การประชุมสัมมนาประชาสัมพันธ์ กสจ.พบสมาชิก
ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อ 06 ม.ค. 2559 15:08 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 163 ]

01231
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด
เรื่อง
การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อ 06 ม.ค. 2559 14:48 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 409 ]

01230
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด
เรื่อง
กำหนดการสรรหาบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งให้เข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย
ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อ 06 ม.ค. 2559 13:24 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 397 ]

01229
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนที่เกี่ยวข้อง
เรื่อง
แจ้งอนุมัติเงินประจำงวด
ข่าวโดย กลุ่มงานการเงิน เมื่อ 06 ม.ค. 2559 12:17 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 375 ]

01228
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนที่เกี่ยวข้อง
เรื่อง
แจ้งอนุมัติเงินประจำงวด
ข่าวโดย กลุ่มงานการเงิน เมื่อ 06 ม.ค. 2559 12:06 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 333 ]

01227
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด
เรื่อง
การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยระบบ TEPE Online
ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อ 06 ม.ค. 2559 12:04 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 437 ]
ไปหน้าที่ [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 ]