[ ส่งข่าวใหม่ | กลับหน้าแรก ] [หนังสือราชการปี 57-58 ต้นปี] [ เข้าสู่ระบบจัดการหนังสือราชการ ]

จํานวนข่าวทั้งหมด 3836 ข่าว
 
ลำดับ
หัวข้อ

03761
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงในสังกัด
เรื่อง
การเสนอโครงการเพื่อขอรับเงินอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)
ข่าวโดย กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ เมื่อ 11 ก.ค. 2562 16:17 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 83 ]

03760
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงในสังกัด
เรื่อง
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์สมัครขอรับรางวัลโครงการ ChOPA & ChiPA Game
ข่าวโดย กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ เมื่อ 11 ก.ค. 2562 16:14 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 19 ]

03759
เรียน ผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้ที่สนใจ
เรื่อง
ประกาศโรงเรียนบ้านน้าเลียง
ข่าวโดย กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ เมื่อ 10 ก.ค. 2562 17:27 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 82 ]

03758
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน
เรื่อง
ดาวน์โหลดเอกสารเพื่่มเติม การสมัครเข้าร่วมการแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทย ครั้งที่ 25 ประจำปี 2562
ข่าวโดย กลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อ 10 ก.ค. 2562 17:00 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 43 ]

03757
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดที่เกี่ยวข้อง
เรื่อง
เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ข่าวโดย กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ เมื่อ 10 ก.ค. 2562 16:56 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 44 ]

03756
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านดอนตัน,บ้านด่าน,บ้านน้ำช้างพัฒนา,บ้านน้ำเลี้ยง,บ้านเปียงซ้อ,บ้านห้วยโก๋น
เรื่อง
แจ้งรายชื่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
ข่าวโดย กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ เมื่อ 10 ก.ค. 2562 16:42 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 33 ]

03755
เรียน ผู้รับบำนาญและข้าราชการที่เกี่ยวข้อง
เรื่อง
รายละเอียดการจ่ายเงินสวัสดิการฯ ประจำวันที่ 7 กรกฎาคม 2562
ข่าวโดย กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ เมื่อ 09 ก.ค. 2562 10:58 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 167 ]

03754
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด และผู้ที่เกี่ยวข้อง
เรื่อง
รายละเอียดการโอนเงินประจำวันที่ 8 กรกฎาคม 2562
ข่าวโดย กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ เมื่อ 08 ก.ค. 2562 14:41 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 293 ]

03753
เรียน ประกาศโรงเรียนบ้านบ่อหลวง
เรื่อง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครู แบบ สปช.303/28 (บ้านพักเรือนแถว)
ข่าวโดย กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ เมื่อ 06 ก.ค. 2562 17:37 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 46 ]

03752
เรียน ผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้ที่สนใจ
เรื่อง
ประกาศโรงเรียนบ้านน้าเลียง
ข่าวโดย กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ เมื่อ 05 ก.ค. 2562 18:37 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 61 ]
ไปหน้าที่ [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 ]