[ ส่งข่าวใหม่ | กลับหน้าแรก ] [หนังสือราชการปี 57-58 ต้นปี] [ เข้าสู่ระบบจัดการหนังสือราชการ ]

จํานวนข่าวทั้งหมด 4082 ข่าว
 
ลำดับ
หัวข้อ

02650
เรียน ผู้รับบำนาญในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2
เรื่อง
รายละเอียดการโอนเงินค่ารักษาพยาบาลและค่าศึกษาบุตรบำนาญและข้าราชการประจำวันที่ 18 ตุลาคม 2560
ข่าวโดย กลุ่มงานการเงิน เมื่อ 19 ต.ค. 2560 12:06 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 210 ]

02649
เรียน ผู้รับบำนาญในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2
เรื่อง
ราย
ข่าวโดย กลุ่มงานการเงิน เมื่อ 19 ต.ค. 2560 12:04 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 82 ]

02648
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด
เรื่อง
พฤติการณ์ที่เข้าข่ายเป็นผู้มีอิทธิพล
ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อ 17 ต.ค. 2560 16:58 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 230 ]

02647
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด
เรื่อง
การกำหนดชั่วโมงการปฏิบัติงานและการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏบัติหน้าที่
ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อ 17 ต.ค. 2560 16:33 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 293 ]

02646
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด