[ ส่งข่าวใหม่ | กลับหน้าแรก ] [หนังสือราชการปี 57-58 ต้นปี] [ เข้าสู่ระบบจัดการหนังสือราชการ ]

จํานวนข่าวทั้งหมด 2741 ข่าว
 
ลำดับ
หัวข้อ

01306
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด สพป.น่าน เขต 2 ทุกโรง
เรื่อง
ขอความอนุเคราะห์จำหน่ายบันทึกสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2559
ข่าวโดย กลุ่มอำนวยการ เมื่อ 20 ม.ค. 2559 09:54 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 147 ]

01305
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน(โรงเรียนโครงการส่งเสริมเครือข่ายด้านอาชีพและมัคคุเทศก์น้อย)
เรื่อง
การอบรมอาสาสมัครมัคคุเทสก์น้อยในสถานศึกษา
ข่าวโดย กลุ่มนโยบายและแผน เมื่อ 19 ม.ค. 2559 14:55 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 144 ]

01304
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัดทุกโรงเรียน
เรื่อง
การประเมินการดำเนินงานการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ผ่านระบบ DLTV EVAL
ข่าวโดย ict เมื่อ 19 ม.ค. 2559 14:12 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 344 ]

01303
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสว้า หม่อมเจ้าเจริญใจจิตรพงษ์
เรื่อง
การประชุมปฏิบัติการการจัดการสอนทักษะอาชีพในโรงเรียนการศึกษาภาคบังคับ
ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อ 19 ม.ค. 2559 12:09 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 50 ]

01302
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสว้า
เรื่อง
อนุญาตไปราชการ
ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อ 19 ม.ค. 2559 11:27 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 90 ]

01301
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน,บริษัทฯ,ห้างหุ้นส่วนจำกัด,ร้านค้าและผู้ที่เกี่ยวข้อง
เรื่อง
รายละเอียดการจ่ายเงินวันที่ 19 มกราคม 2559
ข่าวโดย กลุ่มงานการเงิน เมื่อ 19 ม.ค. 2559 11:01 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 306 ]

01300
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน,บริษัทฯ,ห้างหุ้นส่วนจำกัด,ร้านค้าและผู้ที่เกี่ยวข้อง
เรื่อง
รายละเอียดการจ่ายเง
ข่าวโดย กลุ่มงานการเงิน เมื่อ 19 ม.ค. 2559 11:01 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 190 ]

01299
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดที่เกี่ยวข้อง
เรื่อง
ซักซ้อมความเข้าใจมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี2558และปี2559
ข่าวโดย กลุ่มงานการเงิน เมื่อ 19 ม.ค. 2559 10:19 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 236 ]

01298
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด
เรื่อง
มอบสื่อการสอน\"Walk Smart เดินเท้าปลอดภัย\"
ข่าวโดย กลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อ 18 ม.ค. 2559 16:06 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 205 ]

01297
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด อ.ปัว ทุกโรง
เรื่อง
การจัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษแบบเข้ม (O-NET)นักเรียน ป.6
ข่าวโดย ict เมื่อ 18 ม.ค. 2559 14:55 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 188 ]
ไปหน้าที่ [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 ]