[ ส่งข่าวใหม่ | กลับหน้าแรก ] [หนังสือราชการปี 57-58 ต้นปี] [ เข้าสู่ระบบจัดการหนังสือราชการ ]

จํานวนข่าวทั้งหมด 2741 ข่าว
 
ลำดับ
หัวข้อ

01326
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน
เรื่อง
แจ้งการโอนเงินอุดหนุนโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาภาคเรียนที่1/2559(70%)
ข่าวโดย กลุ่มงานการเงิน เมื่อ 22 ม.ค. 2559 13:49 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 348 ]

01325
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน
เรื่อง
แจ้งการโอนเงินอุดหนุนโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน
ข่าวโดย กลุ่มงานการเงิน เมื่อ 22 ม.ค. 2559 13:35 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 328 ]

01324
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดและผู้อำนวยการโรงเรียน ตชด.เฉลิมฉลองครบรอบ 100 ปี
เรื่อง
การตรวจสอบ แก้ไขข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ชั้น ป.3(NT) ปีการศึกษา 2558
ข่าวโดย กลุ่มนิเทศติดตาม ฯ เมื่อ 22 ม.ค. 2559 10:21 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 633 ]

01323
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน(โรงเรียนขนาดเล็ก 120 คนลงมา)
เรื่อง
การจัดทำข้อมูลโรงเรียนขนาดเล็กเพื่อเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณ
ข่าวโดย กลุ่มนโยบายและแผน เมื่อ 22 ม.ค. 2559 09:34 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 240 ]

01322
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน,ข้าราชการครูและลูกจ้างประจำ
เรื่อง
รายชื่อข้าราชการและลูกจ้างที่ต้องแก้ไขเอกสารหลักฐานการเบิกเงินสวัสดิการ เดือนมกราคม 2559
ข่าวโดย กลุ่มงานการเงิน เมื่อ 21 ม.ค. 2559 15:27 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 197 ]

01321
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด(ด่วนที่สุด)
เรื่อง
สำรวจครูที่จะประเมินความสามารถภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาและขยายโอกาสปี59
ข่าวโดย กลุ่มนิเทศติดตาม ฯ เมื่อ 21 ม.ค. 2559 11:53 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 308 ]

01320
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนสมาคมพยาบาลไทย
เรื่อง
แก้ไขคำสั่ง
ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อ 21 ม.ค. 2559 11:31 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 85 ]

01319
เรียน ผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้าง
เรื่อง
ช่องทางการติดต่อสพป.น่าน เขต 2
ข่าวโดย กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ เมื่อ 21 ม.ค. 2559 11:25 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 236 ]

01318
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสบเป็ด
เรื่อง
อนุญาตไปราชการ
ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อ 21 ม.ค. 2559 10:33 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 77 ]

01317
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด
เรื่อง
มอบอำนาจการอนุมัติการเดินทางไปราชการ
ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อ 21 ม.ค. 2559 10:25 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 214 ]
ไปหน้าที่ [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 ]