[ ส่งข่าวใหม่ | กลับหน้าแรก ] [หนังสือราชการปี 57-58 ต้นปี] [ เข้าสู่ระบบจัดการหนังสือราชการ ]

จํานวนข่าวทั้งหมด 4082 ข่าว
 
ลำดับ
หัวข้อ

02721
เรียน เจ้าหน้าที่พัสดุทุกโรงเรียนโรงเรียน
เรื่อง
แจ้งเปลี่ยนแปลงรหัสแหล่งของเงิน
ข่าวโดย กลุ่มงานการเงิน เมื่อ 08 ธ.ค. 2560 08:57 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 197 ]

02720
เรียน ข้าราชการครู,ข้าราชการบำนาญ
เรื่อง
รายละเอียดการโอนเงินค่ารักษาพยาบาลและค่าศึกษาบุตรบำนาญและข้าราชการประจำวันที่ 6 ธันวาคม 2560
ข่าวโดย กลุ่มงานการเงิน เมื่อ 07 ธ.ค. 2560 16:02 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 157 ]

02719
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรง
เรื่อง
แนวทางการเฝ้าระวัง ป้องกันโรคอาหารเป็นพิษในโรงเรียน 1
ข่าวโดย กลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อ 07 ธ.ค. 2560 10:55 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 153 ]

02718
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน