[ ส่งข่าวใหม่ | กลับหน้าแรก ] [หนังสือราชการปี 57-58 ต้นปี] [ เข้าสู่ระบบจัดการหนังสือราชการ ]

จํานวนข่าวทั้งหมด 2741 ข่าว
 
ลำดับ
หัวข้อ

01356
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด
เรื่อง
ปรกาศรายชื่อผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพายและเหรียญจักรพรรดิมาลาปี 2557
ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อ 28 ม.ค. 2559 14:01 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 522 ]

01355
เรียน ประธานกลุ่มโรงเรียนทุกกลุ่มในสังกัด
เรื่อง
โครงการโรงเรียนประชารัฐ
ข่าวโดย กลุ่มส่งเสริมฯ เมื่อ 28 ม.ค. 2559 10:42 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 213 ]

01354
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด
เรื่อง
ประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ของสพป.น่าน เขต 2
ข่าวโดย กลุ่มนโยบายและแผน เมื่อ 27 ม.ค. 2559 16:04 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 278 ]

01353
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านผาเวียง / บ้านเสี้ยว(ท่าวังผา) / บ้านปางแก
เรื่อง
ขออนุมัติใช้เงินเหลือจ่าย
ข่าวโดย กลุ่มนโยบายและแผน เมื่อ 27 ม.ค. 2559 14:43 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 72 ]

01352
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนไตรมิตรวิทยา / ศรีสระวงค์
เรื่อง
แผนงานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อสนับสนุนระบบน้ำดื่มสะอาดให้กับโรงเรียน
ข่าวโดย กลุ่มนโยบายและแผน เมื่อ 27 ม.ค. 2559 14:26 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 45 ]

01351
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนไตรมิตรวิทยา / ศรีสระวงค์
เรื่อง
แผนงานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อสนับสนุนระบบน้ำดื่มสะอาดให้กับโรง
ข่าวโดย กลุ่มนโยบายและแผน เมื่อ 27 ม.ค. 2559 14:26 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 50 ]

01350
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบรรณโศภิษฐ์
เรื่อง
การอนุมัติจักสรรงบประมาณค่าปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครู
ข่าวโดย กลุ่มนโยบายและแผน เมื่อ 27 ม.ค. 2559 14:09 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 41 ]

01349
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนตามบัญชีจัดสรรดังแนบ
เรื่อง
แจ้งจัดสรรงบประมาณ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา2558
ข่าวโดย กลุ่มนโยบายและแผน เมื่อ 27 ม.ค. 2559 13:58 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 405 ]

01348
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด
เรื่อง
กำหนดการและรายชื่อผู้เข้าอบรมมัคคุเทศก์
ข่าวโดย กลุ่มนโยบายและแผน เมื่อ 27 ม.ค. 2559 11:53 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 210 ]

01347
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน บ้านนาวงศ์/บ้านสว้า
เรื่อง
เชิญคณะทำงานประชุมพีฒนาศักยภาพผู้บริหารโรงเรียนบ้นพื้นที่สูงและถิ่นทุรกันดาร
ข่าวโดย กลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อ 27 ม.ค. 2559 11:27 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 47 ]
ไปหน้าที่ [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 ]