[ ส่งข่าวใหม่ | กลับหน้าแรก ] [หนังสือราชการปี 57-58 ต้นปี] [ เข้าสู่ระบบจัดการหนังสือราชการ ]

จํานวนข่าวทั้งหมด 2741 ข่าว
 
ลำดับ
หัวข้อ

02659
เรียน ผู้อำนวยโรงเรียน ทุกโรงเรียนในสังกัด
เรื่อง
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เรื่อง การนำตัวผู้ต้องสงสัยเข้ารับการบำบัด
ข่าวโดย กลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อ 02 พ.ย. 2560 10:17 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 89 ]

02658
เรียน ผู้อำนวยโรงเรียน ทุกโรงเรียนในสังกัด
เรื่อง
การคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบลูกเสือของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ 2561
ข่าวโดย กลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อ 02 พ.ย. 2560 09:55 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 81 ]

02657
เรียน ผู้อำนวยโรงเรียน ในสังกัด ทุกโรงเรียนในสังกัด
เรื่อง
การคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบลูกเสือของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ 2561
ข่าวโดย กลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อ 02 พ.ย. 2560 09:46 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 93 ]

02656
เรียน ผุ้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด
เรื่อง
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพายและเหรียญจักรพรรดิมาลา2560
ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อ 01 พ.ย. 2560 11:05 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 459 ]

02655
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน และผู้ที่เกี่ยวข้อง
เรื่อง
รายละเอียดการจ่ายเงิน ประจำวันที่ 31 ตุลาคม 2560
ข่าวโดย กลุ่มงานการเงิน เมื่อ 31 ต.ค. 2560 11:19 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 209 ]

02654
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด
เรื่อง
การเสนอขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลาประจำปี 2561
ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อ 31 ต.ค. 2560 00:42 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 489 ]

02653
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรง
เรื่อง
กำหนดสถานที่สอบคัดเลือกพัฒนาอัจฉริยภาพวิทย์คณิต ปี 2560
ข่าวโดย กลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อ 30 ต.ค. 2560 09:55 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 151 ]

02652
เรียน
เรื่อง

ข่าวโดย เมื่อ 20 ต.ค. 2560 15:24 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 1 ]

02651
เรียน ผู้อำนวยโรงเรียน ทุกโรงเรียนในสังกัด
เรื่อง
ขอเชิญเยาวชนสมาชิกในชมรม TO BE NUMBER ONE ร่วมเป็นจิตอาสา ยุว MCATT TO BE NUMBER ONE
ข่าวโดย กลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อ 20 ต.ค. 2560 12:30 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 60 ]

02650
เรียน ผู้รับบำนาญในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2
เรื่อง
รายละเอียดการโอนเงินค่ารักษาพยาบาลและค่าศึกษาบุตรบำนาญและข้าราชการประจำวันที่ 18 ตุลาคม 2560
ข่าวโดย กลุ่มงานการเงิน เมื่อ 19 ต.ค. 2560 12:06 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 205 ]
ไปหน้าที่ [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 ]