[ ส่งข่าวใหม่ | กลับหน้าแรก ] [หนังสือราชการปี 57-58 ต้นปี] [ เข้าสู่ระบบจัดการหนังสือราชการ ]

จํานวนข่าวทั้งหมด 4082 ข่าว
 
ลำดับ
หัวข้อ

02761
เรียน ผู้สมัครสอบคัดเลือกเจ้าหน้าที่ธุรการ
เรื่อง
ผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่่งเจ้าหน้าที่ธุรการ
ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อ 29 ธ.ค. 2560 09:46 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 695 ]

02760
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนตามอ้างถึง
เรื่อง
เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชีของสถานศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ข่าวโดย กลุ่มงานตวจสอบภายใน เมื่อ 28 ธ.ค. 2560 14:20 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 515 ]

02759
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน
เรื่อง
เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชีของสถานศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ข่าวโดย กลุ่มงานตวจสอบภายใน เมื่อ 28 ธ.ค. 2560 14:19 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 196 ]

02758
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนที่เกี่ยวข้องใน สพป.น่านเขต 2
เรื่อง
อนุญาตไปราชการ
ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อ 28 ธ.ค. 2560 11:16 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 79 ]

02757
เรียน ผุ้อำนวยการโนรง