[ ส่งข่าวใหม่ | กลับหน้าแรก ] [หนังสือราชการปี 57-58 ต้นปี] [ เข้าสู่ระบบจัดการหนังสือราชการ ]

จํานวนข่าวทั้งหมด 2741 ข่าว
 
ลำดับ
หัวข้อ

01407
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน ทุกโรงเรียนในสังกัด
เรื่อง
การฝึกอบรมผู้นำนันทนาการและการบันเทิงในกองลูกเสือ
ข่าวโดย กลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อ 05 ก.พ. 2559 13:42 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 118 ]

01406
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรง
เรื่อง
จกรรมติวเข้มภาษาอังกฤษก่อนสอบ O-NET ศูนย์ PEER อำเภอปัว
ข่าวโดย ict เมื่อ 05 ก.พ. 2559 13:21 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 121 ]

01405
เรียน ผู้อำนวยโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2
เรื่อง
โครงการฝึกอบรมผู้นำนันทนาการและการบันเทิงในกองลูกเสือ
ข่าวโดย กลุ่มส่งเสริม เมื่อ 05 ก.พ. 2559 11:52 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 82 ]

01404
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด
เรื่อง
การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน เพื่อประกอบการเลื่อนขั้นเงินเดือนฯตำแหน่งผู้บริหาร
ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อ 05 ก.พ. 2559 10:37 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 344 ]

01403
เรียน ผู้อำนวยการตามรายชื่อดังแนบ
เรื่อง
การประเมินบุคคลและผลการปฏิบัติงานเพื่อประกอบการพิจารณา เปลี่ยนสายงาน(ชื่อตำแหน่ง)ของลูกจ้างประจำ
ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อ 05 ก.พ. 2559 09:53 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 203 ]

01402
เรียน ผู้อำนวยการตามรายชื่อดังแนบ
เรื่อง
การประเมินบุุคคลและผลการปฎิบัติงานเพื่อประกอบการพิจารณา เปลี่ยนสายงาน(ชื่อตำแหน่ง)ของลูกจ้างประจำฯ
ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อ 05 ก.พ. 2559 09:52 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 118 ]

01400
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนตามบัญชีจัดสรรดังแนบ
เรื่อง
จัดสรรงบประมาณโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนร่วม/เรียนรวม
ข่าวโดย กลุ่มนโยบายและแผน เมื่อ 04 ก.พ. 2559 11:28 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 472 ]

01399
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนตามบัญชีจัดสรรดังแนบ
เรื่อง
การจัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนายกระดับคุณภาพการศึกษา
ข่าวโดย กลุ่มนโยบายและแผน เมื่อ 04 ก.พ. 2559 11:27 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 383 ]

01398
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสบสาย , ริม-ป่าคาประชานุเคราะห์ , แสนทองวิทยา , บ้านสองแคว
เรื่อง
อนุญาตไปราชการ
ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อ 04 ก.พ. 2559 11:03 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 75 ]

01397
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งกวาง,บ้านด่าน,บ้านห้วยฟอง,ไทยรัฐวิทยา98,ไตรราษฎร์ฯ
เรื่อง
แจ้งอนุมัติเงินประจำงวด
ข่าวโดย กลุ่มงานการเงิน เมื่อ 04 ก.พ. 2559 09:43 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 58 ]
ไปหน้าที่ [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 ]