[ ส่งข่าวใหม่ | กลับหน้าแรก ] [หนังสือราชการปี 57-58 ต้นปี] [ เข้าสู่ระบบจัดการหนังสือราชการ ]

จํานวนข่าวทั้งหมด 2741 ข่าว
 
ลำดับ
หัวข้อ

01423
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด(ตามรายชื่อตามแนบ)
เรื่อง
เปลี่ยนแปลงกำหนดการอบรมขยายผลและติดตามผล ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (Smar
ข่าวโดย Itec เมื่อ 09 ก.พ. 2559 09:30 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 309 ]

01422
เรียน ผู้บริหาร ข้าราชการครู บุลากรทางการศึกษา ลูกจ้าง
เรื่อง
เรียนเชิญร่วมพิธีรดน้ำศพ
ข่าวโดย กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ เมื่อ 09 ก.พ. 2559 08:44 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 157 ]

01419
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนที่เข้ารร่วมโครงการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ทุกโรง
เรื่อง
การติดตามการดำเนินการขับเคลื่อนนโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
ข่าวโดย กลุ่มนิเทศติดตาม ฯ เมื่อ 08 ก.พ. 2559 16:34 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 172 ]

01415
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด
เรื่อง
การจัดเก็บและการทำลายหนังสือราชการ
ข่าวโดย กลุ่มอำนวยการ เมื่อ 08 ก.พ. 2559 15:38 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 223 ]

01414
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด
เรื่อง
การเปิด-ปิด ภาคเรียน ปีการศึกษา 2559
ข่าวโดย ส่งเสริมฯ เมื่อ 08 ก.พ. 2559 14:30 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 598 ]

01412
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรง
เรื่อง
ติวเข้มภาษาอังกฤษก่อนสอบ O-NET ศูนย์ PEER อำเภอปัว
ข่าวโดย ict เมื่อ 05 ก.พ. 2559 16:12 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 195 ]

01411
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรง
เรื่อง
ประชาสัมพันธ์การประกวดดนตรีและการแสดงพื้นบ้านประจำปี 2559
ข่าวโดย กลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อ 05 ก.พ. 2559 15:35 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 130 ]

01410
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรง
เรื่อง
แจ้งผลการสอบแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี 2559 รอบแรก
ข่าวโดย กลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อ 05 ก.พ. 2559 14:39 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 711 ]

01409
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรง
เรื่อง
แจ้งผลการสอบแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี 2559 รอบแรก
ข่าวโดย กลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อ 05 ก.พ. 2559 14:31 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 310 ]

01408
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน,บริษัทฯ,ห้างหุ้นส่วนจำกัด,ร้านค้าและผู้ที่เกี่ยวข้อง
เรื่อง
รายละเอียดการจ่ายเงินวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559
ข่าวโดย กลุ่มงานการเงิน เมื่อ 05 ก.พ. 2559 14:03 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 264 ]
ไปหน้าที่ [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 ]