[ ส่งข่าวใหม่ | กลับหน้าแรก ] [หนังสือราชการปี 57-58 ต้นปี] [ เข้าสู่ระบบจัดการหนังสือราชการ ]

จํานวนข่าวทั้งหมด 4082 ข่าว
 
ลำดับ
หัวข้อ

02853
เรียน ผู้บริหารโรงเรียนทุกโรง ในสังกัด
เรื่อง
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม และขออนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์
ข่าวโดย กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ เมื่อ 05 มี.ค. 2561 15:55 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 19 ]

02852
เรียน บุคคลทั่วไป
เรื่อง
ขอความร่วมือจัดหาผู้บริจาคโลหิต
ข่าวโดย กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ เมื่อ 02 มี.ค. 2561 17:08 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 82 ]

02851
เรียน ผู้บริหารโรงเรียนทุกโรง ในสังกัด
เรื่อง
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการสืบสานเรียนรู้ศิลปะการแสดงพื้นเมืองน่าน ประจำปี 2561
ข่าวโดย กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ เมื่อ 02 มี.ค. 2561 17:03 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 71 ]

02850
เรียน บุคคลทั่วไป