[ ส่งข่าวใหม่ | กลับหน้าแรก ] [หนังสือราชการปี 57-58 ต้นปี] [ เข้าสู่ระบบจัดการหนังสือราชการ ]

จํานวนข่าวทั้งหมด 2741 ข่าว
 
ลำดับ
หัวข้อ

01490
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน ทุกโรงเรียนในสังกัด
เรื่อง
การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ 4 ภูมิภาค 3 หลักสูตร (ภาคเหนือ) ประจำปี 2559
ข่าวโดย กลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อ 15 ก.พ. 2559 17:16 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 136 ]

01489
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน,ข้าราชการครูและลูกจ้างประจำ
เรื่อง
รายชื่อข้าราชการและลูกจ้างที่ต้องแก้ไขเอกสารหลักฐานการเบิกเงินสวัสดิการ เดือนกุมภาพันธ์ 2559
ข่าวโดย กลุ่มงานการเงิน เมื่อ 15 ก.พ. 2559 16:52 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 205 ]

01488
เรียน ผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน
เรื่อง
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์สมุดภาพ Infographics รัฐบาลเพื่อประชาชน
ข่าวโดย กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ เมื่อ 15 ก.พ. 2559 16:48 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 98 ]

01487
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปรางค์
เรื่อง
แจ้งอนุมัติเงินประจำงวด
ข่าวโดย กลุ่มงานการเงิน เมื่อ 15 ก.พ. 2559 16:46 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 17 ]

01486
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนที่เกี่ยวข้อง
เรื่อง
แจ้งอนุมัติเงินประจำงวด
ข่าวโดย กลุ่มงานการเงิน เมื่อ 15 ก.พ. 2559 16:46 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 193 ]

01485
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด
เรื่อง
การจ่ายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ขั้นต่ำกว่าสายสะพายและเหรียญจักรพรรดิมาลาประจำปี 2557
ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อ 15 ก.พ. 2559 15:47 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 335 ]

01484
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน
เรื่อง
การนำระบบ P-Money มาใช้กับพนักงานราชการและลูกจ้างตามสัญญาจ้าง
ข่าวโดย กลุ่มงานการเงิน เมื่อ 15 ก.พ. 2559 14:42 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 234 ]

01483
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรง
เรื่อง
ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ Logo งานศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 66 ประจำปี 2559.pdf
ข่าวโดย กลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อ 15 ก.พ. 2559 14:19 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 76 ]

01482
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรง
เรื่อง
ห้าขอเชิญแสดงผลงานเข้าร่วมการประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2559
ข่าวโดย กลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อ 15 ก.พ. 2559 13:57 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 87 ]

01481
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรง
เรื่อง
ห้ามเรียกรับเงินและไปราชการต่างประเทศในช่วงรับนักเรียน ปี 2559
ข่าวโดย กลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อ 15 ก.พ. 2559 13:45 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 100 ]
ไปหน้าที่ [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 ]