[ ส่งข่าวใหม่ | กลับหน้าแรก ] [หนังสือราชการปี 57-58 ต้นปี] [ เข้าสู่ระบบจัดการหนังสือราชการ ]

จํานวนข่าวทั้งหมด 2645 ข่าว
 
ลำดับ
หัวข้อ

01390
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด
เรื่อง
โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักเรียนโดยใช้ศิลปะการละคร
ข่าวโดย กลุ่มนิเทศติดตาม ฯ เมื่อ 03 ก.พ. 2559 09:46 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 109 ]

01389
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรง
เรื่อง
เชิญชวนสมัครประกวดสวดมนต์หมู่สรภัญญะ.pdf
ข่าวโดย กลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อ 02 ก.พ. 2559 16:31 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 166 ]

01388
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนสุจริต
เรื่อง
อบรมหลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคงสำหรับผู้บริหารโรงเรียนสุจริตรุ่น 3.pdf
ข่าวโดย กลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อ 02 ก.พ. 2559 16:13 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 215 ]

01387
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนริม-ป่าคาประชานุเคราะห์/แสนทองวิทยา/บ้านสบสาย/บ้านสองแคว
เรื่อง
ขอเชิญประชุม
ข่าวโดย กลุ่มนโยบายและแผน เมื่อ 02 ก.พ. 2559 16:05 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 72 ]

01386
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด
เรื่อง
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลกำลังคนภาครัฐ ปีงบประมาณ 2558
ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อ 02 ก.พ. 2559 15:57 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 401 ]

01385
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนตามบัญชีจัดสรรดังแนบ
เรื่อง
การจัดสรรดอกผลกองทุนเพื่อโครงการเงินทุนหมุนเวียน
ข่าวโดย กลุ่มนโยบายและแผน เมื่อ 02 ก.พ. 2559 14:34 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 306 ]

01384
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดที่เกี่ยวข้อง
เรื่อง
ซ้อมความเข้าใจมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2559
ข่าวโดย กลุ่มงานการเงิน เมื่อ 02 ก.พ. 2559 14:30 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 218 ]

01383
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน
เรื่อง
แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายามงบประมาณ
ข่าวโดย กลุ่มนโยบายและแผน เมื่อ 02 ก.พ. 2559 14:12 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 250 ]

01382
เรียน เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนวรนคร, บ้านแหน,ชุมชนรัชดาภิเษกมิตรภาพที่ 115
เรื่อง
การพิจารณาทุนการศึกษามูลนิธิช่วยการศึกษาบุตรครูและบุคลากรทางการศึกษา
ข่าวโดย กลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อ 02 ก.พ. 2559 13:15 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 60 ]

01381
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด
เรื่อง
รับสมัครโรงเรียนอนุบาลเข้าร่วมโครงการโรงเรียนอนุบาลปลอดโรค
ข่าวโดย กลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อ 02 ก.พ. 2559 11:47 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 237 ]
ไปหน้าที่ [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 ]