[ ส่งข่าวใหม่ | กลับหน้าแรก ] [หนังสือราชการปี 57-58 ต้นปี] [ เข้าสู่ระบบจัดการหนังสือราชการ ]

จํานวนข่าวทั้งหมด 2741 ข่าว
 
ลำดับ
หัวข้อ

01580
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ทุกโรง
เรื่อง
การจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2559
ข่าวโดย กลุ่มนโยบายและแผน เมื่อ 04 มี.ค. 2559 16:30 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 189 ]

01579
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรง
เรื่อง
การเผยแพร่เอกสาร
ข่าวโดย กลุ่มนโยบายและแผน เมื่อ 04 มี.ค. 2559 16:17 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 150 ]

01578
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษกฯ
เรื่อง
อนุญาตให้นำลูกเสือเนตรนารีเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรมฯ
ข่าวโดย กลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อ 04 มี.ค. 2559 15:58 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 13 ]

01577
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนไตรราษฎร์สามัคคี
เรื่อง
อนุญาตให้นำลูกเสือเนตรนารีเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรมฯ
ข่าวโดย กลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อ 04 มี.ค. 2559 11:03 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 13 ]

01576
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษกฯ
เรื่อง
อนุญาตใช้ค่าย ลส สพท น่าน 2
ข่าวโดย กลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อ 03 มี.ค. 2559 12:03 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 35 ]

01575
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนไตรมิตรวิทยา
เรื่อง
อนุญาตให้นำลูกเสือเนตรนารีเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรมฯ
ข่าวโดย กลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อ 03 มี.ค. 2559 11:59 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 25 ]

01574
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด
เรื่อง
สำรวจข้อมูลด้านลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด และการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนนักศึกษา
ข่าวโดย กลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อ 03 มี.ค. 2559 11:11 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 204 ]

01573
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไร่ และโรงเรียนภูคาวิทยาคม
เรื่อง
พิธีมอบโล่รางวัลเสมา ป.ป.ส. ปีการศึกษา 2557
ข่าวโดย กลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อ 03 มี.ค. 2559 11:04 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 47 ]

01572
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด
เรื่อง
การให้ข้าราชการครูฯผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์มีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ
ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อ 03 มี.ค. 2559 10:02 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 378 ]

01571
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน (โรงเรียนในโครงการ )
เรื่อง
เร่งรัดการดำเนินงานและเบิกจ่ายงบประมาณโครงการส่งเสริมเครือข่ายด้านอาชีพและมัคคุเทศน์น้อย
ข่าวโดย กลุ่มนโยบายและแผน เมื่อ 02 มี.ค. 2559 11:00 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 129 ]
ไปหน้าที่ [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 ]