[ ส่งข่าวใหม่ | กลับหน้าแรก ] [หนังสือราชการปี 57-58 ต้นปี] [ เข้าสู่ระบบจัดการหนังสือราชการ ]

จํานวนข่าวทั้งหมด 2848 ข่าว
 
ลำดับ
หัวข้อ

01704
เรียน
เรื่อง

ข่าวโดย เมื่อ 14 พ.ค. 2559 21:41 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 2 ]

01703
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด
เรื่อง
ขอเชิญประชุมมาตรการและแนวทางสร้างความปลอดภัยทางน้ำแก่นักเรียน
ข่าวโดย กลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อ 12 พ.ค. 2559 16:36 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 182 ]

01702
เรียน บุคคลทั่วไป
เรื่อง
ประกาศรับสมัครครูผู้ดูแลเด็กพักนอนโรงเรียนชุมชนศิลาแลง
ข่าวโดย กลุ่มอำนวยการ เมื่อ 12 พ.ค. 2559 15:45 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 165 ]

01701
เรียน ผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้าง ผู้ที่สนใจ
เรื่อง
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน
ข่าวโดย กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ เมื่อ 11 พ.ค. 2559 19:04 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 465 ]

01700
เรียน ผู้บริหาร ข้าราชการครู บุลากรทางการศึกษา ลูกจ้าง
เรื่อง
เรียนเชิญร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลศพ
ข่าวโดย กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ เมื่อ 11 พ.ค. 2559 12:24 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 304 ]

01699
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนที่เกี่ยวข้อง
เรื่อง
แบบฟอร์มขอยื่นรับเงินบำเหน็จบำนาญปี 2559
ข่าวโดย กลุ่มงานการเงิน เมื่อ 11 พ.ค. 2559 09:52 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 245 ]

01698
เรียน ผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน
เรื่อง
ประชาสัมพันธ์การติดป้ายต้อนรับผู้บริหาร
ข่าวโดย กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ เมื่อ 10 พ.ค. 2559 18:05 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 256 ]

01697
เรียน ผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน
เรื่อง
ประชาสัมพันธ์แนวทางการสื่อสารนโยบายให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ข่าวโดย กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ เมื่อ 10 พ.ค. 2559 18:01 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 194 ]

01696
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด
เรื่อง
ติดตามการถ่ายทอดสดทางสถานีโทรทัศน์ ETV รายงานการพิเศษ ประชุมทางไกล\"นายกรัฐมนตรีพบเพื่อนครู\"
ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อ 10 พ.ค. 2559 17:21 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 307 ]

01695
เรียน ผู้บริหาร ข้าราชการครู บุลากรทางการศึกษา ลูกจ้าง
เรื่อง
เรียนเชิญร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลศพ
ข่าวโดย กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ เมื่อ 08 พ.ค. 2559 10:53 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 322 ]
ไปหน้าที่ [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 ]