[ ส่งข่าวใหม่ | กลับหน้าแรก ] [หนังสือราชการปี 57-58 ต้นปี] [ เข้าสู่ระบบจัดการหนังสือราชการ ]

จํานวนข่าวทั้งหมด 2741 ข่าว
 
ลำดับ
หัวข้อ

01610
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด
เรื่อง
การคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลด้านระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนประจำปี 2559
ข่าวโดย กลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อ 14 มี.ค. 2559 09:22 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 129 ]

01609
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ทุกโรงเรียน
เรื่อง
โครงการฝึกอบรมลููกเสือต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2559
ข่าวโดย กลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อ 11 มี.ค. 2559 13:48 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 173 ]

01608
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน(โรงเรียนในโครงการส่งเสริมเครือข่ายด้านอาชีพและมัคคุเทศก์น้อยในสถานศึกษา)
เรื่อง
ทัศนศึกษาดูงานตามโครงการส่งเสริมเครือข่ายด้านอาชีพและมัคคุเทศก์น้อยในสถานศึกษา
ข่าวโดย กลุ่มนโยบายและแผน เมื่อ 11 มี.ค. 2559 13:15 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 128 ]

01607
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนวรนคร
เรื่อง
การฝึกอบรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดน่าน
ข่าวโดย กลุ่มงานการเงิน เมื่อ 11 มี.ค. 2559 11:03 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 46 ]

01606
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนที่เกี่ยวข้อง
เรื่อง
แจ้งอนุมัติเงินประจำงวด
ข่าวโดย กลุ่มงานการเงิน เมื่อ 11 มี.ค. 2559 10:21 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 259 ]

01605
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด
เรื่อง
แจ้งรับเหรียญเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพายและเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2557
ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อ 10 มี.ค. 2559 16:03 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 311 ]

01604
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนโครงการส่งเสริมเครือข่ายด้านอาชีพและมัคคุเทศน์ในสถานศึกษา
เรื่อง
ทัศนศึกษาดูงานตามโครงการส่งเสริมเครือข่ายด้านอาชีพและมัคคุเทศน์ในสถานศึกษา
ข่าวโดย กลุ่มนโยบายและแผน เมื่อ 10 มี.ค. 2559 14:35 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 150 ]

01603
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน,ข้าราชการครูและลูกจ้างประจำ
เรื่อง
รายชื่อข้าราชการและลูกจ้างที่ต้องแก้ไขเอกสารหลักฐานการเบิกเงินสวัสดิการ เดือนมีนาคม 2559
ข่าวโดย กลุ่มงานการเงิน เมื่อ 10 มี.ค. 2559 13:29 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 174 ]

01602
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด
เรื่อง
การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ ครั้งที่ 1
ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อ 10 มี.ค. 2559 11:11 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 343 ]

01601
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาทุกโรงเรียน
เรื่อง
แจ้งอนุมัติเงินประจำงวด
ข่าวโดย กลุ่มงานการเงิน เมื่อ 10 มี.ค. 2559 09:26 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 182 ]
ไปหน้าที่ [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 ]