[ ส่งข่าวใหม่ | กลับหน้าแรก ] [หนังสือราชการปี 57-58 ต้นปี] [ เข้าสู่ระบบจัดการหนังสือราชการ ]

จํานวนข่าวทั้งหมด 3037 ข่าว
 
ลำดับ
หัวข้อ

01918
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรง
เรื่อง
ขอรับการสนับสนุนมูลนิธิหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย
ข่าวโดย กลุ่มนโยบายและแผน เมื่อ 16 ส.ค. 2559 12:15 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 90 ]

01917
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน(โรงเรียนขนาดเล็กที่มีนักเรียน 120 คนลงมา)
เรื่อง
การจัดทำข้อมูลเพื่อจัดทำแผนการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ระยะ 3 ปี
ข่าวโดย กลุ่มนโยบายและแผน เมื่อ 16 ส.ค. 2559 12:07 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 260 ]

01916
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนที่เกี่ยวข้อง
เรื่อง
แจ้งการโอนเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา(ค่าอาหารนักเรียนห่างไกลพักนอน)ภาคเรียนที่1/2559
ข่าวโดย กลุ่มงานการเงิน เมื่อ 16 ส.ค. 2559 11:51 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 71 ]

01915
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนที่เกี่ยวข้อง
เรื่อง
แจ้งการโอนเงินอุดหนุนค่าอาหารนักเรียนระดับมัธยมศึกษาโรงเรียนในโครงการพระราชดำริภาคเรียนที่ 1 ปี2559
ข่าวโดย กลุ่มงานการเงิน เมื่อ 16 ส.ค. 2559 11:36 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 33 ]

01914
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน,บริษัทฯ,ห้างหุ้นส่วนจำกัด,ร้านค้าและผู้ที่เกี่ยวข้อง
เรื่อง
รายละเอียดการจ่ายเงินวันที่ 11 สิงหาคม 2559
ข่าวโดย กลุ่มงานการเงิน เมื่อ 15 ส.ค. 2559 15:30 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 271 ]

01913
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนริมป่าคาประชานุเคราะห์และบ้านบ่อหยวก
เรื่อง
เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัดน่าน
ข่าวโดย กลุ่มงานการเงิน เมื่อ 15 ส.ค. 2559 14:54 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 47 ]

01912
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน,ข้าราชการและลูกจ้างประจำ
เรื่อง
รายชื่อข้าราชการและลูกจ้างที่ต้องแก้ไขหลักฐานขอเบิกค่ารักษาพยาบาลและค่าศึกษาบุตร เดือนสิงหาคม 2559
ข่าวโดย กลุ่มงานการเงิน เมื่อ 11 ส.ค. 2559 17:40 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 173 ]

01911
เรียน
เรื่อง

ข่าวโดย เมื่อ 10 ส.ค. 2559 08:31 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 2 ]

01910
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน
เรื่อง
รายงานผลการตรวจสอบการบริหารงานการเงินของสถานศึกษา
ข่าวโดย กลุ่มงานตวจสอบภายใน เมื่อ 09 ส.ค. 2559 14:45 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 520 ]

01909
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนที่เกี่ยวข้อง
เรื่อง
การจัดสรรงบประมาณปี 2559
ข่าวโดย กลุ่มนโยบายและแผน เมื่อ 08 ส.ค. 2559 10:46 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 711 ]
ไปหน้าที่ [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 ]