[ ส่งข่าวใหม่ | กลับหน้าแรก ] [หนังสือราชการปี 57-58 ต้นปี] [ เข้าสู่ระบบจัดการหนังสือราชการ ]

จํานวนข่าวทั้งหมด 2738 ข่าว
 
ลำดับ
หัวข้อ

01647
เรียน ผู้บริหาร ข้าราชการครู บุลากรทางการศึกษา ลูกจ้าง
เรื่อง
เรียนเชิญร่วมพิธีรดน้ำศพ
ข่าวโดย กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ เมื่อ 04 เม.ย. 2559 12:02 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 443 ]

01646
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน,บริษัทฯ,ห้างหุ้นส่วนจำกัด,ร้านค้าและผู้ที่เกี่ยวข้อง
เรื่อง
รายละเอียดการจ่ายเงินวันที่ 31 มีนาคม 2559
ข่าวโดย กลุ่มงานการเงิน เมื่อ 01 เม.ย. 2559 11:05 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 369 ]

01645
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านเฟือยลุง
เรื่อง
แจ้งอนุมัติเงินประจำงวด
ข่าวโดย กลุ่มงานการเงิน เมื่อ 31 มี.ค. 2559 15:33 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 88 ]

01644
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนมูล(แงง),บ้านสองแคว,บ้านผาน้ำย้อย,บ้านห้วยทรายขาว
เรื่อง
แจ้งอนุมัติเงินประจำงวด
ข่าวโดย กลุ่มงานการเงิน เมื่อ 31 มี.ค. 2559 15:29 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 68 ]

01643
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด
เรื่อง
การขยายผลการดำเนินงานตามโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันตามแนวพระราชดำริ
ข่าวโดย กลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อ 29 มี.ค. 2559 12:48 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 243 ]

01642
เรียน ผู้บริหาร ข้าราชการครู บุลากรทางการศึกษา ลูกจ้าง
เรื่อง
แจ้งประชาสัมพันธ์
ข่าวโดย กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ เมื่อ 29 มี.ค. 2559 11:18 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 445 ]

01641
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน
เรื่อง
ขอเชิญประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เลขานุการกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้แทนกรรมก
ข่าวโดย กลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อ 29 มี.ค. 2559 10:51 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 364 ]

01640
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาทุกโรงเรียนในสังกัด
เรื่อง
การรับสมัครนักเรียนเพื่อรับทุนการศึกษาสิรินธร เพื่อนักศึกษาในถิ่นทุรกันดาร ประจำปีการศึกษา 2559
ข่าวโดย กลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อ 28 มี.ค. 2559 17:29 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 161 ]

01639
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริฯ ที่เกี่ยวข้อง
เรื่อง
การอบรมนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ ประจำปีการศึกษา 2558
ข่าวโดย กลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อ 28 มี.ค. 2559 16:43 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 91 ]

01638
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริทุกโรง
เรื่อง
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนขับเคลื่อนโรงเรียนในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระ
ข่าวโดย กลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อ 28 มี.ค. 2559 11:39 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 120 ]
ไปหน้าที่ [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 ]