[ ส่งข่าวใหม่ | กลับหน้าแรก ] [หนังสือราชการปี 57-58 ต้นปี] [ เข้าสู่ระบบจัดการหนังสือราชการ ]

จํานวนข่าวทั้งหมด 2741 ข่าว
 
ลำดับ
หัวข้อ

01717
เรียน บุคคลทั่วไป
เรื่อง
การรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน
ข่าวโดย กลุ่มอำนวยการ เมื่อ 18 พ.ค. 2559 17:29 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 299 ]

01716
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน(นำร่องโครงการ 14 โรงเรียน) ตามรายชื่อดังแนบดังแนบ
เรื่อง
โครงการคูปองพัฒนาครู ประจำปีงบประมาณ 2559
ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อ 18 พ.ค. 2559 17:18 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 331 ]

01715
เรียน ประชาชนทั่วไป ผู้สนใจ
เรื่อง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็กพักนอน
ข่าวโดย กลุ่มอำนวยการ เมื่อ 18 พ.ค. 2559 13:20 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 133 ]

01714
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงในสังกัด
เรื่อง
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โครงการการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพครูน่าน (PLC)
ข่าวโดย กลุ่มนิเทศฯ เมื่อ 18 พ.ค. 2559 11:55 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 240 ]

01713
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงในสังกัด
เรื่อง
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โครงการการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพครูน่าน (PLC)
ข่าวโดย กลุ่มนิเทศฯ เมื่อ 18 พ.ค. 2559 11:55 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 139 ]

01712
เรียน ผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้าง ผู้ที่สนใจ
เรื่อง
ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง
ข่าวโดย กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ เมื่อ 17 พ.ค. 2559 17:41 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 348 ]

01711
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน
เรื่อง
แจ้งอนุมัติเงินประจำงวด
ข่าวโดย กลุ่มงานการเงิน เมื่อ 17 พ.ค. 2559 15:18 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 210 ]

01710
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนที่เกี่ยวข้อง
เรื่อง
แจ้งอนุมัติเงินประจำงวด
ข่าวโดย กลุ่มงานการเงิน เมื่อ 17 พ.ค. 2559 15:15 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 155 ]

01709
เรียน
เรื่อง

ข่าวโดย เมื่อ 17 พ.ค. 2559 03:17 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 2 ]

01708
เรียน ผู้บริหาร ข้าราชการครู บุลากรทางการศึกษา ลูกจ้าง
เรื่อง
เชิญชวน ชม ช็อป ตลาดประชารัฐ ตลาดนัดเกษตรกร
ข่าวโดย กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ เมื่อ 16 พ.ค. 2559 14:12 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 187 ]
ไปหน้าที่ [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 ]