[ ส่งข่าวใหม่ | กลับหน้าแรก ] [หนังสือราชการปี 57-58 ต้นปี] [ เข้าสู่ระบบจัดการหนังสือราชการ ]

จํานวนข่าวทั้งหมด 4082 ข่าว
 
ลำดับ
หัวข้อ

03126
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเวียงสอง,บ้านน้ำสอด,บ้านส้าน,บ้านสบปืน,บ้านน้ำคา,ป่ากลางมิตรภาพที่166,พระพุทธ
เรื่อง
แจ้งอนุมัติเงินประจำงวด
ข่าวโดย กลุ่มงานการเงิน เมื่อ 04 ก.ย. 2561 19:33 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 57 ]

03125
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเวียงสอง,บ้านน้ำสอด,บ้านส้าน,บ้านสบปืน,บ้านน้ำคา,ป่ากลางมิตรภาพที่166,พระพุทธ
เรื่อง
แจ้งยกเลิกคำสั่ง
ข่าวโดย กลุ่มงานการเงิน เมื่อ 04 ก.ย. 2561 19:21 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 12 ]

03124
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดที่เกี่ยวข้อง
เรื่อง
แจ้งอนุมัติเงินประจำงวด
ข่าวโดย กลุ่มงานการเงิน เมื่อ 04 ก.ย. 2561 17:46 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 111 ]

03123
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนใบ้านกอกจูน