[ ส่งข่าวใหม่ | กลับหน้าแรก ] [หนังสือราชการปี 57-58 ต้นปี] [ เข้าสู่ระบบจัดการหนังสือราชการ ]

จํานวนข่าวทั้งหมด 3037 ข่าว
 
ลำดับ
หัวข้อ

02070
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนตามปฏิทินแนบท้ายนี้
เรื่อง
การดำเนินการตรวจสอบภายใน
ข่าวโดย กลุ่มงานตวจสอบภายใน เมื่อ 11 ต.ค. 2559 15:59 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 352 ]

02069
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนแก้ว
เรื่อง
ขออนุญาตรื้อถอนบ้านพักครู
ข่าวโดย กลุ่มงานการเงิน เมื่อ 07 ต.ค. 2559 10:27 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 88 ]

02068
เรียน เรียน ผู้บริหาร โรงเรียนในสังกัด
เรื่อง
ประชาสัมพันธ์สถานที่แข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนนักเรียนเรียนร่วม
ข่าวโดย กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ เมื่อ 06 ต.ค. 2559 20:07 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 219 ]

02067
เรียน เรียน ผู้บริหาร โรงเรียนในสังกัด
เรื่อง
ประชาสัมพันธ์สถานที่แข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนนักเรียนเรียนร่วม
ข่าวโดย กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ เมื่อ 06 ต.ค. 2559 20:06 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 89 ]

02066
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านผักเฮือกและโรงเรียนศรีสระวงศ์
เรื่อง
ขอเชิญประชุม
ข่าวโดย กลุ่มงานการเงิน เมื่อ 06 ต.ค. 2559 18:41 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 36 ]

02065
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด
เรื่อง
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพายและเหรียญจักรพรรดิมาลา2559
ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อ 06 ต.ค. 2559 15:59 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 480 ]

02064
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรง
เรื่อง
โครงการโรงเรียนต้นแบบนักเรียนสุขภาพดี รุ่น 5
ข่าวโดย กลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อ 06 ต.ค. 2559 15:18 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 163 ]

02063
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนที่เกี่ยวข้อง
เรื่อง
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
ข่าวโดย กลุ่มนโยบายและแผน เมื่อ 06 ต.ค. 2559 12:10 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 249 ]

02062
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน
เรื่อง
แจ้งหลักเกณฑ์การขอรับเงินอุดหนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ข่าวโดย กลุ่มนโยบายและแผน เมื่อ 06 ต.ค. 2559 11:46 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 211 ]

02061
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนที่เกี่ยวข้อง
เรื่อง
การจัดสรรงบประมาณปี 2560 งบเงินอุดหนุน
ข่าวโดย กลุ่มนโยบายและแผน เมื่อ 06 ต.ค. 2559 11:44 น.จำนวนผู้เข้าชม [ 526 ]
ไปหน้าที่ [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 ]