เรียน : ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด
เรื่อง : ประกาศกำหนดวันเปิดและปิดภาคเรียนที่แตกต่างไปจากที่กำหนด ปีการศึกษา 2556
เนื้อหา : ตามหนังสือ สพป.น่าน เขต 2 ที่ ศธ 04081/818 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2556 เรื่อง การเปิดและปิดภาคเรียนที่แตกต่างไปจากที่กำหนด ปีการศึกษา 2556 ซึ่งได้แจ้งให้โรงเรียนแจ้งเหตุผลความจำเป็นพร้อมปฏิทินเปิดและปิดภาคเรียนที่แตกต่างไปจากระเบียบกำหนด ให้สพป.น่าน เขต 2 ภายในวันที่ 5 เมษายน 2556 ทราบเพื่อพิจารณา นั้น ในการนี้ สพป.น่าน เขต 2 ได้ประกาศการกำหนดวันเปิดและปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2556 แตกต่างไปจากที่กำหนด ดังรายละเอียดตามประกาศแนบท้ายนี้

เอกสารแนบ :
open_school2556.pdf
calender_open_school2556.pdf


Download เอกสารโดย คลิกขวาที่ชื่อไฟล์เลือก Save Target As
ข่าวโดย : กลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อ :23 เม.ย. 2556 11:12 น.