เรียน : ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด
เรื่อง : สรุปการรายงานการรับนักเรียนปีการศึกษา 2556 ในโปรแกรมการรับนักเรียน
เนื้อหา : สพป.น่าน เขต 2 ได้ติดตามและตรวจสอบการรายการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2556 ในโปรแกรมการรับนักเรียน ณ วันที่ 19 มี.ค.56 ซึ่งจากข้อมูล มีโรงเรียนที่ยังไม่ได้ดำเนินการกรอกข้อมูลการรับสมัคร ในระดับชั้น อ.1 , ป.1 และ ม.1 ดังรายละเอียดที่แนบมาท้ายนี้ สพป.น่าน เขต 2 จึงขอให้โรงเรียนที่ยังไม่ได้ดำเนินการกรอกข้อมูลการรับนักเรียนในแต่ละระดับชั้น เข้าไปกรอกข้อมูลการรับนักเรียนให้เรียบร้อย เนื่องจากมีการติดตามและตรวจสอบข้อมูลการดำเนินงานของโรงเรียนจาก สพฐ. ผ่านเว็บไซต์อย่างต่อเนื่อง และขณะนี้ โรงเรียนสามารถเข้าเว็บไซต์การรับนักเรียน ปีการศึกษา 2556 ในหน้าเว็บไซต์ของเขตพื้นที่ฯ ได้อีกช่องทางหนึ่ง (ด้านล่างข่าวการศึกษา) สอบถามรายละเอียดการกรอกข้อมูลได้ที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 054-791972 หรือ จนท.ผู้รับผิดชอบ นางสาวปาลิกา คำวรรณ์ 081-2879246

เอกสารแนบ :
อ.1 (19-3-13).pdf
ป.1 (19-3-13).pdf
ม.1 (19-3-13).pdf
manual_sch56.pdf
password2556.pdfDownload เอกสารโดย คลิกขวาที่ชื่อไฟล์เลือก Save Target As
ข่าวโดย : กลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อ :19 มี.ค. 2556 15:05 น.